Verschijningsdata krant

De Pijp Krant verschijnt zes keer per jaar.  

Voor 2020 zijn (onder voorbehoud) de volgende data gepland:

nummer 1 maandag 24 februari

nummer 2 maandag 28 april

nummer 3 maandag 22 juni

nummer 4 maandag 17 augustus

nummer 5 maandag 12 oktober

nummer 6 maandag 7 december

 

De papieren krant wordt op de dag van of de dagen na verschijning huis-aan-huis bezorgd. De digitale versie van de krant is op deze site te downloaden en in te zien. 

Op de website verschijnen alle in de krant geplaatste artikelen ook als losse nieuwsitems. Deze kunnen aangepast en/of geactualiseerd zijn. 

Kopij voor de krant moet uiterlijk 10 dagen voor verschijning zijn aangeleverd, via pijpkrant(at)wijkcentrumdepijp.nl.