Ferdinand Bolpleintje

Officieel heeft het plein nooit een naam gehad. In 1903, toen Nico deze prentbriefkaart verstuurde, noemde men dit het Ferdinand Bolplein of Ferdinand Bolpleintje.

Iedereen wist dat daarmee het stukje Ferdinand Bolstraat bedoeld werd tussen de Gerard Dou en de Albert Cuyp. Ondernemers gebruikten de naam zelfs in hun reclames, zoals G. de Weerdt, die zijn zaak had aan de Ferdinand Bolstraat 47.

Op het pleintje stond een urinoir, een zogenaamde dubbele krul. Er stond ook een straatkiosk, waar je kranten kon kopen. Geheel rechts achter de boom zie je de contouren van die kiosk.

Tegenwoordig wordt dit wel het Picoplein genoemd. De taxichauffeurs begonnen als eerste de naam te gebruiken voor hun taxistandplaats. Picoplein verwijst naar café Pico, dat al ruim een halve eeuw op Ferdinand Bolstraat 72 is gevestigd.

Overdag is het een koffiehuis en ’s avonds een bruin café.

De zaak is ooit begonnen door Piet en Corrie. Inderdaad, de eerste twee letters van hun beide namen vormden zo de naam van hun nieuwe café. Ondertussen is de naam Picoplein zo ingeburgerd dat zelfs de gemeente de naam gebruikt in haar publicaties.

Veel ondernemers aan het plein zitten er al een hele tijd. Firma Duikelman het langst (sinds 1940). Shoarmazaak Shalom, McDonald´s en Toko Ramee kwamen in de jaren zeventig. Bagels & Beans opende hier in 1996 haar allereerste vestiging. Nu vind je er meer dan vijftig door heel Nederland. Behalve een bloemenstal en een transformatorhuisje staan tegenwoordig op het plein vooral heel veel fietsen. Binnenkort zal het plein door de gemeente opnieuw worden ingericht in verband met de komst van de metro.

 

(Ton van der Tas, juli 2013)