Editie natuur en milieu:

Pleidooi voor groene muren! (zie pagina 27)

* Een boswandeli...

Editie mei/juni:

* De Pijp over 30 jaar: een ‘visie’

* Eerste vergadering...