Editie december/januari:

* Rumoer rondom parkeergarage verstomt heel even

* Voedselbank...

Editie november/december:

* Wijkcentrum viert 8ste lustrum: 'Mensen en meningen verbinde...