De Schone Pijp werkt

Hoek Gerard Doustraat en Eerste Sweelinckstraat

In een gezellige ruimte aan de Quellijnstraat zijn een 12-tal mensen levendig aan het vergaderen. De leden van de Werkgroep de Schone Pijp bestaande uit buurtbewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van het stadsdeel, komen hier iedere eerste maandag van de maand samen. Het Wijkcentrum zorgt sinds begin 2017 voor ondersteuning.

Subsidie stopt
Laurens Ivens (SP), wethouder Groen, Openbare Ruimte en Dierenwelzijn heeft laten weten dat de succesvolle onderdelen, voortgekomen uit deze werkgroep nu verder worden overgenomen binnen het reguliere werkproces van de schoonmaaken beheerteams. Echter, de structurele subsidie voor dit pilotproject van € 5.000,- op jaarbasis en de 12 uur ondersteuning vanuit het Wijkcentrum, houdt op.
Het stadsdeel en de centrale stad zijn in gesprek met de betreffende initiatiefnemers, hoe dit mooie buurtinitiatief de steun kan behouden die ze voorheen tijdens het pilotproject ook hadden. Rocco Piers van het Stadsdeel Zuid heeft er vertrouwen in dat ze eruit gaan komen.

“Het begon allemaal rondom de Albert Cuyp. De marktkooplieden telden een enorm bedrag neer voor de schoonmaak en toch was het iedere ochtend weer een enorme bende, omdat er van de horeca in de buurt allemaal zwerfvuil bleef liggen. Dit vormde de aanleiding om de handen ineen te slaan en een actiegroep te beginnen voor een schonere Pijp. Wat bleek? Vuil verbindt!”, zegt Freddy Wissink van Werkgroep De Schone Pijp. Tijdens de ‘World Cleanup Day’ in september haalden 60 buurtbewoners op 1 middag ruim 50 zakken op met zwerfafval.

De participatie vanuit de buurt is zo succesvol dat ze op hun hoogtepunt met wel 45 man vergaderden. Het is niet eenvoudig om een langdurig goedlopend project van de grond te krijgen en we hopen dat het nu niet in de kiem gesmoord wordt. Tamara Beelen: “Ik ben vanaf het begin van de werkgroep betrokken en ik vind het jammer dat de gemeente ons niet blijvend wil ondersteunen. Maar hopelijk kunnen we toch door met onze schoonactiviteiten voor de buurt.”

Het is belangrijk dat burgerinitiatieven blijvend ondersteund worden, om het enthousiasme en de betrokkenheid te waarborgen. Ook zijn burgers uitermate creatief in het vinden van passende oplossingen, omdat zij met hun neus bovenop de problemen zitten. De nieuwste actie van de werkgroep is het plaatsen van containertuintjes op hotspots in De Pijp: er wordt échte beplanting aangebracht op de platen rondom de containers, zodat mensen daar geen vuilnis meer plaatsen. De Hemonystraat is als eerste aan de beurt.

De werkgroep werkt
Werkgroep De Schone Pijp gaat door met ‘Aanvalsplan Schoon’. De Noord-Pijp heeft de hoogste horecadichtheid van heel Nederland en dat leidt tot overlast voor bewoners. Gelukkig zijn de leden van de werkgroep creatief in het vinden van oplossingen en zetten zij zich graag in voor een schonere Pijp. Ondanks dat het Wijkcentrum niet meer in uren gecompenseerd zal worden vanuit het pilotproject zullen zij toch ondersteuning blijven geven aan de groep. Want alleen samen met actieve buurtbewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kan de stad de problemen die er leven in een buurt oplossen. En deze werkgroep werkt!

Recycle, Reduce, Re-use en Renew
Dit zijn de vier R-en die moeten zorgen voor een milieuvriendelijke manier van wonen en leven. ‘Recycle’ is het opnieuw gebruiken van materialen. ‘Reduce’ staat voor consuminderen en het verminderen van onnodige uitgaven. ‘Re-use’ is het hergebruiken van spullen die nog goed zijn en ‘Renew’ is het maken van kapotte spullen, zodat we niet steeds maar meer hoeven te produceren.

Als we ons met z’n allen aan die R-en kunnen houden en geen zwerfvuil op straat gooien, zorgen we er gezamenlijk voor dat de Pijp leefbaar blijft. Ook met de vele toeristen, terrassen, horeca en de Albert Cuypmarkt!


Elke eerste maandag van de maand vergadert Werkgroep De Schone Pijp tussen 18:00 en 19:30 uur. Interesse? Bel met Jeroen Overweel van Wijkcentrum De Pijp: 020 676 4800 of mail j.overweel@wijkcentrumdepijp.nl