De verkeers- en leefsituatie in de Van Woustraat houdt de gemoederen bezig. De strijd tussen voorstanders en tegenstanders van (minder) autoverkeer en parkeerplaatsen wordt steeds scherper op de snede uitgevochten.

De gemeente moet binnenkort kiezen of auto's in de Van Woustraat straks 30 of 50 kilometer per uur mogen rijden. De gevolgen zijn groot. 

De herinrichting van de Van Woustraat is een hoofdpijndossier. Bewoners willen graag met stadsdeel Zuid werken aan een goede oplossing met draagvlak, maar het stadsdeel vindt herinrichting een lastige klus, die ze liever vooral in haar eentje klaart.

 

Buurtkwestie

In memoriam: Johan Lammerse, belangenbehartiger bewoners Noord Pijp en initiator plantsoen hoek Quellijnstraat.

Editie mei:

* 'Oorlog in mijn buurt'

* Energienota's vaak onduidelijk

* Hoe leuk is de Daniël Stalpertstraat?