Zuidpunt: Co-creatie?

“Defrost” ©️ Theo Jeuken Collage/object (2020)

Ingezonden brief

In februari 2020 opende co-creatie Zuidpunt haar deuren. Doelstelling van de gemeente: samen werken aan een democratische stad. Een fijnere, beter functionerende buurt. Laagdrempelig want gelijkwaardig, wederkerig, open en transparant. Op deze plek in de Gerard Doustraat zat jarenlang Wijkcentrum De Pijp dat zich al ruim 50 jaar inzet voor bewoners en ondernemers (zij co-creëren al decennia lang).

In Zuidpunt vinden we elkaar: oud, jong, ongedocumenteerd, LHBTIQ, politiek, onafhankelijk, kwetsbaar, eenzaam.. wie iets wil is welkom. Een klein groepje bewoners pakte de rol van conciërge en kwartiermaker. We maakten het gezellig, veegden de straat aan, knapten de geveltuintjes op, regelden de muurschildering, werden gevraagd in het proces over herinrichting van de Gerard Doubuurt, redden voedsel enz. We hebben elkaar veel te bieden, plannen genoeg. Echter blijven Rutger, Rocco, Sebastiaan en Flora langs ons heen leven.

Wij, ‘vrijwillig’ participerende burgers van onderop, proberen terug te praten via ‘onze’ ambtenaren:

“Jullie taak was ons de nieuwe lente brengen en Stadsdeel Zuid de gewogen burgerstem en georganiseerde participatie samenleving: vraagsturing, het klant-perspectief, de leefwereld. Jullie hebben maandelijks een salaris uit belastinggeld, jullie zijn ons medium. Budget is er niet. Maar waar blijft die transparantie, gelijkwaardigheid en wederkerigheid? De gemeente wilde co-creëren, toch?!! Bewoners gratis inzetten om de stem, ideeën en tijd van buren ‘op te halen’? Nee, niet oké.”

Plannen werden ingediend bij afdeling Democratisering in 2018, bij Stadsdeel Zuid in 2019 en 2020. Er is (nog?) geen geld onze kant opgekomen. Ambtenaren en externe partners consumeren delen van de diverse budgetten voor onze stad. Het Wijkcentrum verliest de subsidie, ondernemende bewoners werken ruim 8 maanden zonder budget in Zuidpunt.

De gemeente geeft niet thuis. Mails blijven onbeantwoord, afspraken worden door “onze” wethouder en bestuurders vermeden dan wel gemaakt, vooruit geschoven en weer afgezegd. We krijgen bureautjes van buitenaf die betaald, zich met ons stadsdeel, onze wijk en onze straten bemoeien; die dialogen organiseren, interactieve kaarten, waar we onze bijdrage gratis mogen instoppen, wedstrijd sites voor buurtbudgetten, waar het gros van de initiatiefnemers verliest omdat hun plannen volgens ambtenaren die we niet kennen, zien of spreken, onhaalbaar zijn of niet genoeg likes verzamelen..

Het leek zo’n mooi eerste zonnestraaltje in de lente, een beginnetje van democratische vernieuwing in Stadsdeel Zuid. Wij konden niet wachten. Eindelijk ooghoogte, dialoog (het mág schuren) en co-creatie. Burgers die terug praten. In theorie willen we hetzelfde, maar in de praktijk blijkt de gemeente aan géén énkel principe van co-creatie te voldoen.

Deze Pijpkrant hangt aan een zijden draadje. Kortom, alle kennis, talent, ervaring, inzet en goede wil ten spijt; gemeente Amsterdam neemt bewoners en ondernemers niet serieus. Sterker nog: de bureaucratie knecht het discours. Tijd voor een co-creatie Revolutie.

Diverse gebruikers van de Zuidpunt

(brief door de redactie ingekort)