Wijkcentrum De Pijp (weer) gemangeld?

Het begint te lijken op een traditie: elk jaar opnieuw moet Wijkcentrum De Pijp leuren om de subsidie.

De gemeente wil best subsidiëren hoor. Het gaat immers nog niet eens om 1,5 ton voor het wijkcentrum en Groen Gemaal samen. Maar welk onderdeel van de gemeente moet dat gaan betalen? Sociale basis? Democratisering? Stadsdeel? Centrale stad? Alsof participerende burgers, die zich door het wijkcentrum ondersteund weten, het ene moer uitmaakt uit welke pot dat komt? De gemeente staat toch voor zich organiserende burgers en ondernemers die gebruik maken van hun democratische rechten? Nou, zoek dan als gemeente zelf uit uit welke pot het komen moet. Als die noodzakelijke ondersteuning voor al die vrijwilligers die De Pijp mooier, schoner en meer met elkaar verbonden maken er maar komt. Continuïteit is nu eenmaal niet mogelijk zonder kleine, maar essentiële ondersteuning van een paar professionals. Professionals die aan de kant van de bewoners en ondernemers staan. Die weten wat er leeft. Die niet alleen belangrijke initiatieven uit De Pijp ondersteunen, maar ook thema’s die blijken te spelen oppakken en op korte termijn aanpakken. Voorbeelden van dat laatste zijn bijeenkomsten over de horecaoverlast en energiestress van burgers.

Wijkcentrum De Pijp is al 53 jaar de ogen en oren van de wijk omdat de mensen van het wijkcentrum bewoners en ondernemers opzoeken in hun eigen omgeving. Het wijkcentrum helpt bewoners zich te organiseren rondom thema’s die leven in een buurt en ondersteunt, verspreid over De Pijp, inmiddels zeven van dergelijke groepen. Daarnaast zijn er buurt-overstijgende thema-groepen zoals De Schone Pijp en Elektrisch Deelrijden, voortgekomen uit de door het wijkcentrum georganiseerde buurttop de G250 (nu Netwerk De Pijp).

Bewoners zullen zich altijd groeperen op onderwerpen als afval, groen, spelen, verkeer, veiligheid, begaanbaarheid en geluidsoverlast. Zonder wijkcentrum gaat dat lastiger en vallen groepen toch vaak weer uiteen. Zoals één van de actieve bewoonsters uit de Diamantbuurt opmerkte: “Het Wijkcentrum is als olie voor een motor; zonder olie loopt ie niet lekker.”

Het wijkcentrum helpt met al die dingen die voelen als ‘werk’ waar vrijwilligers meestal juist geen energie van krijgen, zoals het aanvragen van subsidie, de communicatie van een initiatief, het maken en verspreiden van flyers en posters, het beheren van geldpotjes, het verzamelen van relevante kennis, informatie en het leggen van de juiste contacten. Het wijkcentrum fungeert als een verbinder en een co-creator facilitator. (En als het moet: als actiecentrum).

Soms komt uit de verbindende acties van het wijkcentrum iets voort wat op eigen benen gaat staan. Voorbeelden daarvan zijn !WOON, NMT (Natuur- en Milieuteam)Zuid, het Groen Gemaal (in het Sarphatipark), De Pijp Krant en De Schone Pijp. !WOON is inmiddels volledig losgekoppeld van Wijkcentrum De Pijp en is stedelijk gegaan; NMT Zuid, Groen Gemaal en De Pijp Krant opereren ook zelfstandig, maar vallen qua facilitering en ondersteuning nog onder het wijkcentrum. De gemeente blijft proberen om dit soort zelfsturende elementen van het wijkcentrum af te knippen en de ondersteuning die continuïteit waarborgt om zeep te helpen, een neiging die voortkomt uit een kortetermijnvisie. En uit de reflex om toch als gemeente weer regie over bewonersinitiatieven te willen overnemen.

Toch gloorde er sinds 12 december weer heel voorzichtig wat hoop voor Wijkcentrum De Pijp. Op die mooie, koude ochtend zaten twee bestuursleden en de algemeen coördinator in de kamer van wethouder Groot Wassink en die beloofde dat hij de volgende dag uitsluitsel zou geven over een subsidie voor 2023. De sfeer was constructief en de wethouder had pretoogjes, dus… De witte rook kwam er met de toezegging de subsidie van 2022 nog één jaar voort te zetten, zonder de gevraagde compensatie voor inflatie. Er is dus geen langetermijnperspectief, vooralsnog. Wel de belofte dat een paar ambtenaren samen met het wijkcentrum en bewoners een langetermijnperspectief gaan invullen.

De laatste zak in de cartoon hierboven wordt na veel onzekerheid en de nodige actie nu dus wel gevuld, de verdere toekomst blijft nog een vraagteken.