Wel zonnepanelen, maar geen dak?

Sinds 2018 heeft Amsterdam er een nieuwe energiecoöperatie bij. Pijp en Rivierenbuurt Energie Team (PRET) wil meer grote daken in deze buurten benutten om zonnepanelen op te leggen. In februari 2018 begon een klein groepje enthousiastelingen met PRET. Dit vanuit de gedachte dat er enerzijds grote daken
zijn waarop geen zonnepanelen liggen en anderzijds mensen die graag zonnepanelen willen maar geen geschikt dak hebben. Matty van Ewijk is bewoner van De Pijp en één van de initiatiefnemers.

Matty, waarom PRET?
“Het is eigenlijk heel simpel. Wij willen lokaal energie opwekken en buurtbewoners kansen bieden om daarvan gebruik te maken. Het moet voor iedereen zijn. Dus voor huurders zonder eigen dak, die
huren bij een woningcorporatie. Of voor huiseigenaren met een dak dat niet groot of stevig genoeg is of veel obstakels heeft. In beide gevallen is PRET de oplossing. Maar ook als je zelf wel een geschikt dak hebt, maar niet de lasten wil van het plaatsen en onderhoud van zonnepanelen, is PRET een mooi  alternatief.”

Hoe werkt zo’n energiecoöperatie?
“PRET werkt met het ‘postcoderoos’ principe. Dat betekent dat de vier cijfers van het postcode van het dak met zonnepanelen leidend zijn voor wie zich bij het project aan kan sluiten. Bij een dak dat bijvoorbeeld in postcode 1073 ligt, kunnen mensen meedoen die wonen in postcode 1073 of een van de postcodes die daar direct aan grenzen. Wij zijn momenteel in overleg met dakeigenaren, vaak bedrijven of organisaties, om geschikte daken voor PRET te krijgen. Als dat rond is en de animo groot genoeg is, plaatsen wij daar een groot aantal zonnepanelen. PRET heeft overigens geen winstoogmerk.”

Wat zijn de voordelen van energie via PRET? En de kosten?
“Het is lokaal, dus je wekt zelf je energie op. Maar er is ook fiscaal voordeel. Kort samengevat: je koopt certificaten voor zonnepanelen, één certificaat per paneel. Wij verkopen de energie aan een energieleverancier en de leden kopen stroom bij hun eigen energiebedrijf, maar met een korting op de energiebelasting. Je verdient zo je paneel in een aantal jaren terug, wij schatten circa acht jaar. Voor de
financiering van panelen is er vanuit de gemeente Amsterdam ook een goedkope lening mogelijk. En omdat PRET in één keer een groot aantal panelen plaatst, zijn de kosten per paneel voor installatie
en onderhoud lager dan wanneer je zelf een paar zonnepanelen plaatst. Kortom, als je meedoet met PRET krijg je wel de lusten, maar niet de lasten.”

Matty, kunnen mensen nog iets doen voor PRET?
“Jazeker! Natuurlijk willen wij onze lijst met geïnteresseerden uitbreiden, dus als je interesse hebt mail ons dan op info@pret-amsterdam.nl. Hoe meer geïnteresseerden, hoe makkelijker wij dakeigenaren kunnen overtuigen hun dak beschikbaar te stellen en hoe eerder we echt kunnen starten. Daarnaast zoeken we ook betrokken bewoners die af en toe bij een promotieactie mee willen helpen. En als je suggesties hebt voor grote daken in De Pijp of de Rivierenbuurt of connecties met dakeigenaren hebt, horen we ook heel graag van je.”


Voor informatie, kijk op: pret-amsterdam.nl, op de Facebookpagina @duurzaamINdepijp of kom op 7 mei naar de bijeenkomst Aardgasvrij?! om 20:00 uur
in de Oranjekerk.