Wat doet dat wijkcentrum nou eigenlijk?

Vorig jaar vierde Wijkcentrum De Pijp zijn 50-jarig bestaan. In de Oranjekerk waren oude zwartwit foto’s te zien uit de jaren ’70. Ze toonden een sterk verkrotte wijk, volgeplempt met auto’s. Veel acties richtten zich toen tegen grootschalige sloop, vóór stadsvernieuwing en behoud van gebouwd erfgoed. Ze hebben bijgedragen aan de populaire wijk die De Pijp nu is. Wordt het wijkcentrum daarmee slachtoffer van zijn eigen succes? De indruk bestaat immers dat die rijke yuppenwijk het zelf wel kan rooien. Niets is minder waar. Kijk maar naar de klandizie van de voedselbank. Vlakbij is het Huis van de Wijk (niet te verwarren met het wijkcentrum!) dat met beperkt budget en veel vrijwilligers in ruime mate in een behoefte voorziet voor de kwetsbare mensen in de wijk. Wijkcentrum De Pijp is er voor iedereen. Wat doet het wijkcentrum tegenwoordig eigenlijk? Naast veel activiteiten komen er ook vele andere initiatieven uit voort. Een overzicht.


De Pijp Krant

Is slechts twee jaar jonger dan zijn uitgever, het wijkcentrum. In wisselende frequentie en omvang bericht de krant al bijna 50 jaar over de wijk.


Buurttop G250

Startte als Budgetmonitoring De Pijp: waaraan wordt geld besteed in de wijk en zien bewoners en ondernemers van De Pijp dezelfde prioriteiten als het stadsdeelbestuur? Na het verdwijnen van de politiek uit het stadsdeel bespreekt de G250Werkt! tot en met dit jaar actuele zaken in de wijk en geeft advies aan het stadsdeel.


De Springplank

Is een sociale coöperatie en opgericht door het wijkcentrum. Het geeft mensen die op een of andere manier op afstand zijn gekomen van de arbeidsmarkt de mogelijkheid om in eigen tempo het zelfstandig ondernemerschap uit te proberen.


Natuur&Milieuteam Zuid

Is onderdeel van het wijkcentrum en al jaren bezig, als eerste in de stad, met het vergroenen van de wijk. Denk aan onder andere de water- en geveltuinen. In het kader van maatregelen tegen extreme regen en hitte is vergroenen van de stad nu gemeentebeleid. Het NMTzuid stond aan de basis van het eerste Repaircafé van Nederland.


Buurtspreekuur De Pijp

Vrijwillige juristen helpen je als je problemen hebt met de gemeente, uitkerende instanties en vele andere bureaucratieën. Nu door corona na telefonische afspraak.


De Schone Pijp

Voortgekomen uit en ondersteund door het wijkcentrum is het al jaren een zeer actieve groep die op een positieve manier strijdt voor een schonere Pijp: Beeldige Buurtschouw, Broom Broom Bezemactie en Poets Je Bakkie, om een paar acties te noemen. Ondersteuning van de gemeente mag wel wat beter. Gezien de onophoudelijk stroom foto’s van vooral bijplaatsingen bij ondergrondse containers op De Schone Pijp groepsapp is er nog een hoop te doen.


Zuidpunt

Een deel van het voormalige wijkcentrum gebouw op de punt Gerard Dou-Quellijnstraat is door de gemeente gehuurd als ‘co-creatieplek’ voor heel het stadsdeel(!?). Daar heeft het wijkcentrum gemengde gevoelens over. Zij moesten eruit vanwege funderingsherstel, waarna het te duur was geworden om er terug te keren. Toch zijn ze blij met de zeer actieve buurtbewoners die de ruimte runnen en waar mee wordt samengewerkt. Het wijkcentrum is ook sleutelbewaarder voor een ieder die de ruimte wil gebruiken.


Wijksteunpunt Wonen

Vanaf het eerste huurspreekuur in 1969 heeft het wijkcentrum huurders geholpen bij problemen met hun huisbazen. Het eerste Huurteam en daarna het eerste Wijksteunpunt Wonen in de stad ging een aantal jaren geleden op in het stadsbrede !WOON, overigens een flinke aderlating voor het wijkcentrum. Afdeling Zuid van !WOON houdt kantoor in het Huis van de Wijk, wel nog steeds naast het wijkcentrum!


Hallo De Pijp

Wijkcentrum De Pijp is lid van de coöperatie Gebiedonline. Deze coöperatie regelt interactieve platforms voor de verbinding in wijken en buurten, zoals Hallo De Pijp. Anders dan bij Next-door en Facebook, zijn je persoonlijke gegevens bij Gebiedonline veilig.


Vrijwilligers Sarphatipark

In 2019 werd het mogelijk om stukken van het Sarphatipark in medebeheer over te nemen. In samenwerking met de Vereniging Sarphatipark en het stadsdeel werd een vrijwilligerswervingsactie gestart. Een druk bezochte bijeenkomst in de Oranjekerk leverde 25 nieuwe vrijwilligers op.


Samen Zelfstandig Wonen

Wat als je op twee hoog woont en je kunt opeens de trappen niet meer op en af? Er zijn weinig opties tussen zelfstandig wonen en een verzorgingstehuis. In samenwerking met !WOON organiseerden we al in 2018 een aantal bijeenkomsten om te informeren over leeftijdsbestendige coöperatieve vormen van samen wonen. De gemeente Amsterdam stimuleert sinds dit jaar deze woonvorm.


4 mei Van Woustraat

Ondersteund door het wijkcentrum organiseren jongeren elk jaar in de Van Woustraat een 4 mei herdenking op de plek waar vroeger IJssalon Koco zat. De twee Joodse eigenaren werden in 1941 gearresteerd na een confrontatie met de politie. Als reactie op het verzet rond de ijssalon werden 400 Joden gedeporteerd, een belangrijke aanleiding voor de Februaristaking.


Iftar

Het ‘breken van het vasten’ tijdens de Ramadan is altijd een mooie gelegenheid om het eten te delen en zo buurtgenoten met elkaar te verbinden. Moslims biddend in de Oranjekerk is een mooi beeld.


Verkiezingsdebat Okura

De politiek met de meest directe invloed op de wijk is die van de gemeente. Logisch dat de stedelijke politici hun verhaal moeten komen vertellen in de wijk als de verkiezingen er aan komen. Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen organiseerde het wijkcentrum een zeer druk bezocht debat tussen de leiders van de Amsterdamse politieke partijen. Dat alles in de grote zaal van het Okurahotel, gratis ter beschikking gesteld.