Voorlopige herinrichting Gerard Doubuurt: Tuintjes op parkeerplaatsen

Bewoner Erik sproeit de plantjes op het Sweelinckpleintje

Parkeerplaatsen opheffen voor plantsoentjes. Is dat nieuws? Ja, dat is nieuws. Wel voor de Gerard Doubuurt. De parkeerplaatsen werden tuintjes in het kader van het autoluw maken en vergroenen van een van de drukste buurtjes in De Pijp.

De Gemeente nodigde de buurt uit om voorstellen in te dienen en een ervan was het aanleggen van een aantal stadstuintjes in plaats van parkeerplekken bij de huizen van bewoners met groene vingers. Het resultaat: grote 'groenstroken'.

Dagjesmensen
Om te mogen bepalen wat voor groen er zou komen moest de buurt, de buurtvereniging, wel tekenen voor het onderhoud. Een manier om bewoners te betrekken en medeverantwoordelijk te maken. Bewoners en ondernemers zijn natuurlijk niet allemaal eensgezind, maar een algemene wens is dat vooral het parkeren door niet-bewoners in de buurt wordt tegengegaan. Dagjesmensen kunnen terecht in de Heinekengarage of de Albert Cuypgarage onder de Boerenwetering. Bewoners met een vergunning krijgen hopelijk straks een vaste parkeerplaats.

De vereniging pleit ook voor voldoende laad- en losplaatsen voor ondernemers. Daarbij gaat het immers niet om auto’s die de hele dag blijven staan.

Donkere plek met veel beeldschermen
De Gerard Doubuurt is met een kleine 2.000 bewoners een van de drukste buurten in De Pijp, compact en divers. Er zijn nog halve woningen en naast plakkers, ‘de vaste kern’, wonen er yuppen en expats, meestal tijdelijk. Uit de vaste kern, de meer betrokken buurtbewoners, komen de leden van de buurtvereniging. De Vereniging is nu een aanspreekpunt van de gemeente voor het definitieve Herinrichtingsplan, dat nog in de maak is. Inspreken gebeurde voorheen niet altijd succesvol. Zo kon de zogenaamde co-creatieplek in De Punt niet worden behouden. Op initiatief van de bewoners werd De Punt een open ruimte voor diverse activiteiten, waar van alles kon en gebeurde op ‘ongewone’ tijden, met buurtbewoners als sleutelhouders. Daarmee kwam een heel gemengde populatie binnen.

Dat was niet eerder gebeurd en het sloot goed aan bij het gemeentelijk beleid voor meer inclusiviteit. Helaas gunde de gemeente Puur Zuid de ruimte voor het opzetten van een ‘buurtteam’. Van lichte, open ruimte, ingericht voor en door de buurt, waar de deur letterlijk van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat open stond voor iedereen en waar uiteenlopende bewoners elkaar hielpen en steunden in de uitdagingen van het leven, is De Punt nu veranderd in een donkere plek, met veel beeldschermen en professionals, bedoeld voor ‘kwetsbare mensen’. Buiten staat een ‘welkombord’ dat om 17:00 uur wordt weggehaald. Dan sluit de tent.

Weesfietsen
Drukte en overlast overlappen elkaar in de Gerard Doubuurt. Eduard Dirkzwager en Alain-Celest de Buck, bestuursleden van de buurtvereniging, en Stefanie Jansen van het Wijkcentrum delen vrijelijk hun ergernissen en irritaties, waarvan hier een selectie.

Het lijkt erop dat de fiets de grootste ergernissen geeft, even afgezien van de geluidsoverlast van razende motoren en toeterende auto’s. De nonchalance van fietsers, die hun rijwiel overal neerzetten en soms gewoon niet meer ophalen, speelt hierin een belangrijke rol. De Gemeente zou kunnen helpen door ‘weesfietsen’ snel af te voeren, zoals dat ook in het centrum gebeurt. Zij zouden de pleinen graag vrij en onbezet zien. Zo worden het echte pleinen en komt er ook ruimte voor publieke bankjes, naast commerciële terrassen. Nu verdwijnen de pleintjes bijna door al dat ijzer dat er wordt geparkeerd.

Irritatie is er ook over het afval: uitpuilende vuilniszakken die naast de container worden achtergelaten, stapels karton, kliko’s van de horeca die op straat blijven staan en zwerfafval dat verspreid over de straten ligt. Onnavolgbaar dit gedrag. Werkgroep ‘De Schone Pijp’ doet goed werk door van tijd tot tijd met vrijwilligers een deel van de buurt op te ruimen, maar het blijft sisyphuswerk. De gemeente zou containers en prullenbakken vaker moeten legen en erop toezien dat ondernemers hun afvalbak binnen zetten.


Een paar data Gerard Doubuurt (gegevens 2021):
1910 inwoners
71% éénpersoonshuishoudens
12% gehuwd
50 kinderen 0 -15 jaar
50% oorspronkelijk Nederlands
50% anders
Bevolkingsdichtheid: 19.298 per km
2
(Amsterdam gemiddeld: 5.277)
38% corporatiewoningen
gemiddeld bruto inkomen: €36.400
53,6% hoog opgeleid
425 bedrijven
grootste partij: D66

Bron: allecijfers.nl/buurt/gerarddoubuurt-amsterdam/
Website buurtvereniging: gerarddoubuurt.nl