Stadhouderskade: van Verkeersriool naar Groene Oase

Beelden Stadhouderskade

Dit voorjaar bloeien er 30.000 groen-gele tulpen langs de Stadhouderskade. Het begin van een groene oase? Ze zijn helaas niet biologisch, maar de bollen boer is op weg om verantwoord en duurzaam te worden. Hetzelfde geldt voor de Stadhouderskade, nu nog de smerigste en gevaarlijkste straat van Amsterdam. Maar als het aan het stadsbestuur ligt, gaan we op weg naar een verantwoorde en duurzame kade, die straks een leefbare plek voor mens, plant en dier is. In het voorjaar van 2024 zal het gedeelte tussen de Ferdinand Bolstraat en het Rijksmuseum opnieuw ingericht worden met twee rijbanen, vrij liggende fietspaden en een wandelpad langs het water. De maximum snelheid zal daar 30 km per uur zijn.

En de rest van de Stadhouderskade?
Deze vraag hebben we voorgelegd aan de bestuurder van het Stadsdeel Zuid, Rocco Piers (GroenLinks): “Het is de uitdrukkelijke wens van het Stadsdeel om op de hele Stadhouderskade 30 km/uur in te stellen. Eind 2023 worden de meeste straten in Amsterdam 30 km straten, ook de Stadhouderskade. Maar dat gaat in stapjes, alle wegen moeten er dan ook echt uitgaan zien als 30 km-straten en niet uitnodigen tot sneller rijden. Herprofilering dus en dat is een kostbare zaak en als Amsterdam één ding op dit moment niet veel heeft is dat geld. Gelukkig is er wel geld gereserveerd voor het stuk tussen Ferdinand Bolstraat en Rijksmuseum. Er wordt dus een begin gemaakt”.

Eind oktober was er een buurtavond georganiseerd door de stichting “The Green Mile” (die ervoor heeft gekozen om een Engelse naam te gebruiken) om plannen te maken voor een veilige en groene Stadhouderskade. (“The Green Mile” is een groep van een aantal beeldbepalende ‘bewoners’ van de kade zoals Heineken, Nederlandse Bank, UNStudio, Blending Bricks, Hogeschool van Amsterdam en Rijksmuseum, zie greenmileamsterdam.com). De aanwezige bewoners stelden dat het leuk en aardig is om te praten over een prettige Stadhouderskade, maar dat als er niets gebeurt met het ‘verkeersriool’ het een hopeloze zaak is. Bewoners van de woonboten zeiden dat ze al heel lang klagen over de rotzooi op de parkeerplekken voor hun woonboten, over de illegale camping van campers/busjes aldaar, over de onveiligheid ’s nachts. Om maar niet te spreken over het verkeerslawaai en de luchtvervuiling. Er werd in herinnering geroepen dat er vele acties in het verleden geweest zijn, onder andere van de groep Stop Overlast Stadhouderskade. Tot nu toe helaas zonder veel resultaat, maar de urgentie wordt alleen maar groter.

Bewoners ongeduldig
Ook dit hebben we voorgelegd aan Rocco Piers: “Natuurlijk, ik begrijp het ongeduld van de bewoners, ook wij als bestuur willen dat er eind 2023 zo snel mogelijk wordt begonnen met de gehele Stadhouderskade 30 km. Daarop vooruitlopend mag voor mij de parkeerstrook langs de woonboten verdwijnen. In de gehele Gerard Doubuurt mogen van mij alle parkeerplaatsen net als in de Frans Halsstraat verdwijnen. Alle vergunninghouders mogen immers nu al hun auto stallen in de Boerenweteringgarage. Maar het is aan de Centrale Stad om hier het voortouw te nemen.”

Mooie dromen waren er genoeg op buurtavond, gewezen werd er op het plan van Rudy Uytenhaak van dit voorjaar. (Zie: Architect pleit voor herinrichting hele Stadhouderskade: "Maak er een groene promenade van" - AT5) De aanwezigen pleitten ook voor een wandelpad langs het water, en voor steigers in het water, een pad met hoogteverschillen, natuurlijke oevers en veel bomen, struiken, planten en bloembollen in alle kleuren.

Wellicht doet het zien straks in het voorjaar van al die bloemen ook het verlangen naar een prettige Stadhouderskade groeien.