Samenwerken op buurtniveau

Karlijn Heim op de Albert Cuypmarkt

In deze reeks spreken we met de gebiedsmakelaars uit De Pijp/Rivierenbuurt en dit keer sprak ik met Karlijn Heim. Zij is het aanspreekpunt voor bewoners, ondernemers en gebruikers van de Oude Pijp: de Gerard Doubuurt, de Sarphatiparkbuurt, de Frans Halsbuurt en de Hercules Seghers buurt.

“Vroeger als sociaal werker werkte ik met mensen samen om ze weerbaarder te maken, participatie projecten op te zetten of om samen de buurt mooier te maken. Sinds een jaar werk ik nu vanuit de gemeente als gebiedsmakelaar en kan ik bewoners en ondernemers helpen om het beleid van de gemeente mee vorm te geven. Het geeft me voldoening om de besluitvorming rondom thema’s te kunnen sturen, maar ik merk wel dat de mensen me daardoor ook anders benaderen.”

Karlijn legt uit dat de processen die aan een besluit vooraf gaan soms langzamer kunnen gaan dan  gewenst. Er spelen verschillende belangen en de gemeente is verantwoordelijk om al deze belangen goed af te wegen. Hierdoor kan je vaak niet van vandaag op morgen veranderingen doorvoeren. Maar soms kan het ook wel snel gaan, zoals in de Govert Flinckstraat.

“Ik sprak een oudere vrouw in het kantoortje van Ymere aan de Ruysdaelkade. Ik werk daar regelmatig, zodat ik de bewoners ontmoet uit de Hercules Seghers buurt. Zij klaagde over het harde rijden in de Govert Flinckstraat en twee weken later waren er drempels geplaatst. Dat overleg was al veel eerder ingezet, maar het was heel leuk om direct resultaat te kunnen laten zien.”

Karlijn staat open voor goede ideeën van buurtbewoners, die zich zelf actief willen inzetten om de buurt te verbeteren. Haar thema’s zijn ‘Openbare ruimte’, ‘Participatie’ en ‘Luchtkwaliteit’, dus op bijvoorbeeld het gebied van verkeersveiligheid, fiets-parkeren en een schonere lucht is zij extra actief. Als je als bewoner een goed idee hebt om de buurt te verbeteren, zijn er vaak allerlei subsidiemogelijkheden om gezamenlijk in actie te komen en Karlijn zorgt voor verbindingen en kan goede initiatieven ondersteunen of meehelpen vorm te geven. De Frans Hals buurt is al heel erg actief en denkt mee over de herinrichting van de buurt. De Ontwerp-sessies zijn onlangs feestelijk afgesloten met een presentatie van het voorlopig ontwerp. Naar aanleiding van dit ontwerp volgen er verdere sessies in de buurt om het ontwerp te perfectioneren.. Medio 2020 hopen ze, kan de definitieve herinrichting van de eerste straat in de Frans Halsbuurt worden gerealiseerd.

Ook in de Sarphatiparkbuurt zijn bewoners actief betrokken bij de herinrichting van het Sarphatipark. Het zuidelijk deel, het hondengedeelte, is zo goed als klaar. Voor de renovatie van het noordelijke deel van het park moet nog geld beschikbaar komen, maar hopelijk kunnen die werkzaamheden in 2020 van start gaan.

De buurt is enorm populair en erg druk, met station De Pijp (Noord/Zuid-lijn), waardoor veel maatregelen die worden genomen om de leefbaarheid in de openbare ruimte te vergroten, alweer ingehaald worden door nieuwe ontwikkelingen.

Karlijn heeft een gezin en was toe aan meer ruimte, dus verhuisde zij naar Amsterdam Noord. Lange tijd woonde zij in de Van Ostadestraat en ze is blij dat ze door haar werk nog steeds betrokken is bij de buurt. Een leuk buurtinitiatief vindt zij Eigen Krachtvoer, die op dinsdagavonden een wildpluk-menu serveren in de door Traiteur Ratatouille beschikbaar gestelde ruimte, waar ook mensen met een krappe beurs kunnen komen eten (vrijwillige bijdrage). Ook hoopt ze dat de ‘Schone Pijp’ groep haar werk kan doorzetten, ook nu de pilotfase is afgesloten.


In De Pijp/Rivierenbuurt zijn vijf verschillende gebiedsmakelaars actief. Karlijn Heim is voor mensen uit de Gerard Doubuurt, de Sarphatiparkbuurt, de Frans Hals buurt en de Hercules Seghersbuurt bereikbaar via k.heim@amsterdam.nl of 06 185 31 490.
Links naar de buurtinitatieven:
amsterdam.nl/zuidmakers
g250buurttopdepijp.nl
eigenkrachtvoer.nl/eigenkrachtvoer/wildplukrestaurant