Ons mooie pleintje: Het Hercules Seghersplein

Wikke en David op het Hercules Seghersplein

Het Hercules Seghersplein bestaat, maar heeft eigenlijk niet die naam. Het is een flinke rechthoek, uitgespaard uit de Hercules Seghersstraat, met aan een van de lange zijden een open galerij tegen de woningen aan. Je kunt er over de balustrade hangen en over het plein kijken. Twee kindjes spelen er met hun moeder als ik Wikke van Houwelingen en David Pietersen ontmoet. Zij vertellen graag over wat er speelt op het plein.

“Negen jaar geleden is het plein helemaal opgeknapt. Het is een leuk plein, intensief gebruikt, overvol. In de loop der tijd is het wel verwaarloosd. En de laatste jaren is er veel overlast ontstaan. Nachtelijke herrie door jongeren, niet uit deze buurt, die zich niet allemaal laten aanspreken op hun gedrag. Bewoners die zich bedreigd voelen als ze dat wel doen. Te weinig handhaving. Hondenpoep en andere vervuiling in de groene gedeeltes, waardoor kinderen er niet meer veilig kunnen spelen. Verzanding van de grond waardoor er minder groen is. Enerzijds dus gedragsproblemen, anderzijds verwaarlozing en achterstallig onderhoud.”

Samen schouders eronder
“Zou het kunnen verbeteren op beide vlakken als wij onze schouders eronder zetten, samen met de gemeente? Dat was de vraag waar we van uitgingen. We hebben een tuingroep geformeerd. Die heeft al met hulp van het Groen Gemaal en het Natuur en Milieuteam en de gemeente een zesde deel van het groengebied onder handen genomen en nieuw beplant. We organiseerden afgelopen zomer een buurtbijeenkomst en daar kwamen zestig mensen op af! Mensen met allerlei verschillende achtergronden, zo divers als het buurtje hier. Een mooie afspiegeling. Daaruit hebben we een kerngroep gevormd, die verder gaat met het organiseren van activiteiten en het nodige overleg. We zoeken elkaar als bewoners op en willen er weer een fijn plein van maken, waar overlast verdwenen is. We wonen hier en we willen er zorg voor dragen. Dat kan op allerlei manieren: van tuinieren tot schoonmaken en van een feest organiseren tot hekjes bouwen. Samen betrokken zijn!”


Ben je bewoner of ondernemer rond het plein en wil je meedoen, dan kan je je aanmelden op: onsmooiepleintje@gmail.com