Nieuws van stichting !WOON

Huurders: het is bijna 1 juli! Waar moet u op letten?
Veel huurders hebben in april 2023 een voorstel van de verhuurder ontvangen om de huurprijs per 1 juli 2023 te verhogen.

Aan die huurverhoging is meestal niet veel te doen, tenzij het voorstel van de verhuurder onjuistheden bevat. De meeste huurprijzen in de sociale sector worden met 3,1% verhoogd. Als de huurder een hoger inkomen heeft mag de huurprijs met maximaal € 50,00 of zelfs € 100,00 per maand worden verhoogd. Is sprake van een relatief lage huurprijs (minder dan € 300,00 per maand), dan mag de huurprijs met € 25,00 per maand worden verhoogd. Voor woningen in de vrije sector gelden andere regels: de huurverhoging hangt dan af van wat in het huurcontract is afgesproken maar mag niet hoger zijn dan 4,1%.

Bezwaar tegen de huurverhoging moet vóór 1 juli worden ingediend. Op de website www.huurverhoging.nl kunt u de huurverhogingscheck doen en eventueel een bezwaarschrift maken.

Gebreken
Onderhoudsgebreken zijn niet zondermeer een goede reden om de huurverhoging te weigeren. Het is noodzakelijk dat u die gebreken schriftelijk meldt aan de verhuurder en vóór 1 juli een zogenaamde ‘onderhoudsprocedure’ in gang zet bij de huurcommissie. Doet u dat tijdig, dan kan de huurverhoging wellicht worden tegengehouden of kunt u zelfs in aanmerking komen voor huurverlaging.

Servicekosten
De verhuurder moet de servicekosten ieder jaar vóór 1 juli afrekenen. Doet de verhuurder dat niet dan kan de Huurcommissie worden gevraagd de redelijkheid van de servicekosten te beoordelen. Daarvoor moet u eerst nog een briefje of een mailtje sturen waarin u de verhuurder aan zijn afrekenplicht herinnert. Als de verhuurder u een afrekening stuurt waar u het niet mee eens bent, dan moet u hem dat eerst laten weten: geef aan welke posten u betwist of voor welke posten u een nadere onderbouwing wilt. Reageert de verhuurder niet naar tevredenheid, dan kunt u de afrekening aan de Huurcommissie voorleggen.


Contact met !WOON

Voor alle vragen over huren en wonen kunt u elke dinsdagochtend van 9.30-11.00 uur en donderdagavond van 19.30-21.00 uur terecht op ons inloopspreekuur in het Huis van de Wijk De Pijp, 2e vd Helststraat 66.

U kunt ons ook bellen of mailen op

(020) 5230 160
zuid@wooninfo.nl
wooninfo.nl