Nieuws van stichting !WOON

Slechte isolatie? Trek nu aan de bel!
Veel woningen in De Pijp zijn gebouwd aan het begin van de vorige eeuw. Zij hebben vaak een slecht energielabel.

En dus hoge stookkosten. De overheid probeert nu middels subsidies verhuurders te verleiden woningen beter te isoleren. In de toekomst zullen verhuurders worden verplicht woningen te ‘verduurzamen’. Op dit moment bestaat die verplichting niet. Het ontbreken van isolatie is niet een ‘gebrek’ dat de verhuurder moet verhelpen. Huurders kunnen daarvoor ook geen huurverlaging krijgen. In de wet is wel een artikel opgenomen dat de verhuurder verplicht isolerende maatregelen te nemen als de huurder bereid is daarvoor een redelijke huurverhoging te betalen.

Het is dus mogelijk isolatie af te dwingen, maar de huurder zal dan het initiatief moeten nemen: als de verhuurder een verzoek van de huurder om bijvoorbeeld dubbel glas, gevel- of vloerisolatie afwijst, kan de kantonrechter de verhuurder dwingen dit aan te brengen. Er staat dan wel een redelijke huurverhoging tegenover. Vrijwel altijd is die huurverhoging minder dan de besparing op de stookkosten.

Vraag tijdig isolatie aan om er de komen de winter van te kunnen profiteren. Stichting !WOON kan hierbij helpen. Op de website vindt u meer informatie, voorbeeldbrieven en een stappenplan: wooninfo.nl/isolatie.


Contact met !WOON

Voor alle vragen over huren en wonen kunt u elke dinsdagochtend van 9.30-11.00 uur en donderdagavond van 19.30-21.00 uur terecht op ons inloopspreekuur in het Huis van de Wijk De Pijp, 2e vd Helststraat 66.

U kunt ons ook bellen of mailen op

(020) 5230 160
zuid@wooninfo.nl
wooninfo.nl