Nieuws van stichting !WOON

Wijziging WoningNet
Het systeem voor de verdeling van woonruimte is gewijzigd. Wie vaak genoeg reageert krijgt extra punten. Sommige (nood)situaties geven ook extra punten.

De nieuwe regels gelden voor alle ingeschrevenen bij WoningNet Stadsregio Amsterdam. Kijk voor meer informatie op socialehuurwoningzoeken.nl. Heeft u verdere vragen dan kunt u een afspraak maken voor ons spreekuur Woning zoeken dat op woensdagochtend van 10 tot 12 uur plaatsvindt in het Huis van de Wijk De Pijp.

Huurder kan de deur niet meer uit
In de 2e Jan Steenstraat woont een huurder die in een wel erg nare situatie terecht was gekomen. Onder de woning van de huurder werd verbouwd en door de verbouwingswerkzaamheden was de toegangsdeur van de huurder zo beklemd geraakt dat hij zijn woning niet meer uit kon. Bovendien waren de deurbel en deuropener weg gesloopt. Dit was voor meneer een extra groot probleem omdat hij afhankelijk is van de thuislevering van medicatie. De verhuurder ondernam, ook na aandringen van de huurder, geen actie en huurder schakelde Stichting !WOON in.

Voor !WOON was het zaak om stevig aan de bel te trekken. Het was voor huurder immers onmogelijk de woning in of uit te gaan en hij kon ook geen medicatie ontvangen. !WOON heeft de verhuurder gesommeerd actie te ondernemen. Ook Bouw en Woningtoezicht heeft zich hier sterk voor gemaakt.

Met vereende krachten is het gelukt om de verhuurder in beweging te brengen en is er snel een aannemer ingeschakeld. De deur werd vrijgemaakt, de automatische deuropener geïnstalleerd en de bel gerepareerd.


Contact met !WOON

Voor alle vragen over huren en wonen kunt u elke dinsdagochtend van 9.30-11.00 uur en donderdagavond van 19.30-21.00 uur terecht op ons inloopspreekuur in het Huis van de Wijk De Pijp, 2e vd Helststraat 66.

U kunt ons ook bellen of mailen op

(020) 5230 160
zuid@wooninfo.nl
wooninfo.nl