Nieuws van stichting !WOON

Huurachterstand? Kom in actie!

In vrijwel ieder huurcontract is bepaald dat de
huurprijs op tijd moet worden betaald. De huurder die zich hier niet aan houdt kan daarop worden aangesproken. Niet alle verhuurders maken
er direct een probleem van als de huur wat later
wordt voldaan, maar een huurder die waarschuwingen van de verhuurder in de wind slaat kan
in de problemen komen.

Als de huur helemaal niet wordt betaald is dat
ernstiger. Een huurachterstand van twee maanden of meer kan een reden zijn voor ontbinding
van de huurovereenkomst. De verhuurder moet
daarvoor wel de rechter inschakelen. Die beslist
daarover. Zover hoeft het echter niet te komen.
Als een huurachterstand ontstaat is het raadzaam zo snel mogelijk met de verhuurder contact op te nemen om een regeling te treffen.
Daarnaast kan de huurder bij een Buurtteam
terecht (buurtteamamsterdam.nl) dat ondersteuning biedt bij financiële problemen.

Soms spreekt de verhuurder een huurder aan
op een achterstand, terwijl er feitelijk helemaal
geen achterstand is. Huurder en verhuurder hebben dan een geschil over de huurprijs die tussen
partijen geldt. De verhuurder berekent bijvoorbeeld een huurverhoging die helemaal niet mag.
Of de verhuurder komt met een naheffing op de
servicekosten terwijl die naheffing niet redelijk
is. Als niet zozeer financiële problemen, maar
een geschil met de verhuurder oorzaak is van een
(vermeende) huurachterstand, dan kan de Stichting !WOON vaak helpen (www.wooninfo.nl).

Hoe dan ook, wordt u door de verhuurder aangesproken op een huurachterstand, onderneem dan direct actie en laat het niet op zijn beloop. Wegkijken zorgt er meestal voor dat de problemen alleen maar groter worden.

Contact met !WOON
Voor alle vragen over huren en wonen kunt u elke dinsdagochtend van 9.30-11.00 uur en donderdagavond van 19.30-21.00 uur terecht op ons inloopspreekuur in het Huis van de Wijk De Pijp, 2e vd Helststraat 66.


U kunt ons ook bellen of mailen op (020) 5230 160
zuid@wooninfo.nl 
www.wooninfo.nl