Nieuws van stichting !WOON

Via de huur energiekosten betalen aan de verhuurder

De meeste huurders hebben zelf een contract met een energieleverancier en worden dit jaar geconfronteerd met explosief stijgende prijzen. Soms betalen huurders het voorschot op de energierekening als servicekosten aan de verhuurder en rekent de verhuurder de stijging van dat voorschot een op een door aan de huurder. Maar mag dat zomaar?

Het voorschotbedrag dat huurders aan de verhuurder betalen mag niet zomaar worden verhoogd. Volgens de wet mag dat pas als de afrekening over het voorgaande jaar daar aanleiding toe geeft. De verhuurder die zelf geconfronteerd wordt met een verhoging van het voorschotbedrag dat hij aan de energieleverancier betaalt kan het voorschotbedrag dat hij van de huurder vraagt dus niet zondermeer verhogen: daarvoor zal hij eerst een afrekening over het afgelopen jaar moeten verstrekken waaruit blijkt dat de verhoging gerechtvaardigd is.

De vraag is echter of de huurder hiermee op termijn iets opschiet. Wanneer de huurder weigert met een hoger voorschotbedrag in te stemmen en het oude, lage voorschotbedrag aan de verhuurder blijft betalen komt hij over een jaar mogelijk flink in de problemen. De verhuurder mag namelijk uiteindelijk de werkelijke kosten van het verbruik aan de huurder doorbelasten. De werkelijke kosten zullen over een jaar fiks hoger zijn dan het voorschot dat werd betaald. Het is daarom beter om in onderling overleg met de verhuurder een nieuw voorschotbedrag af te spreken, dan om halsstarrig verhoging van dat bedrag te weigeren.

Huurders die een zogenaamde ‘all-in’ huur betalen zijn in deze tijden spekkopers. Een all-in huur maakt geen onderscheid tussen de kale huurprijs en de bijkomende kosten. De hoogte van de kale huur is dan dus niet bekend en daarmee ook niet wat voor het gebruik van gas en elektra wordt betaald. Nadeel van een all-in huur is dat de huurder geen afrekening van het werkelijke verbruik kan krijgen en teruggave van kosten kan vragen. Maar in deze tijden is dit misschien juist een voordeel: de verhuurder kan immers ook geen naheffing presenteren!

Contact met !WOON
Voor alle vragen over huren en wonen kunt u elke dinsdagochtend van 9.30o11.00 uur en donderdagavond van 19.30o21.00 uur terecht op ons inloopspreekuur in het Huis van de Wijk De Pijp, 2e vd Helststraat 66.


U kunt ons ook bellen of mailen op (020) 5230 160
zuid@wooninfo.nl | www.wooninfo.nl