Met zijn allen één pen vasthouden

Artistieke impressie Frans Halsbuurt

Amsterdam wordt autoluwer en De Pijp, niet voor het eerst, loopt voorop. Na een succesvolle lobby om veel meer plaatsen voor bewoners te reserveren in de Albert Cuypgarage was de weg vrij om in de hele Frans Halsbuurt de parkeerplaatsen op te heffen. Overigens vinden veel buurtbewoners dat je zo’n garage niet nodig hebt om de buurt autoluw te maken. Met de 35 miljoen euro belastinggeld die de Cuypgarage gekost heeft, bouw je eigenlijk alleen maar een ‘auto-opslagplaats’, zoals buurtbewoner Gertrude van der Ven het noemt. Volgens de Fietsersbond is er bovendien een onvermoed effect van de garage ontdekt: “Sinds de garage er is, pakken de mensen vaker de auto voor korte ritjes. Als je terugkomt is er immers
altijd plek. Voorheen liep je het risico dat je je auto niet kwijt kon.”. Geen autoluwte zonder parkeerluwte dus.

Bewoners aan zet
Maar goed, de auto’s zijn weg en dat betekent dat de hele openbare ruimte in de Frans Halsbuurt heringericht moet worden. Bewoners en ondernemers zijn van harte uitgenodigd om vanaf het begin
van het proces die inrichting mee vorm te geven. Zoals het eigenlijk altijd zou moeten. Dagelijks bestuurslid van het stadsdeel Rocco Piers belooft dat ontwerpen van bewoners ook uitgevoerd zullen worden: “Daar kunt u mij op afrekenen.”. Dat zei hij op de eerste bijeenkomsten op 6 en 7 maart in het sjieke College Hotel.

Groen wandel-eldorado?
Die bijeenkomsten gingen vooral over de kaders waarbinnen de bewoners kunnen gaan ontwerpen. Projectleider Pieter van Zijl maakt een onderscheid tussen ‘harde’ kaders en ‘zachte’ uitgangspunten. Hard zijn landelijke en gemeentelijke wet- en regelgeving. Zo is er al een terrassenplan vastgesteld en is het gebruik van de stenen en het straatmeubilair gebonden aan de wijk. Actueel vanwege de klimaatverandering zijn de regels om de straten rainproof (waterbestendig) te maken. Het regent vaker harder en de straten moeten dat af kunnen voeren. Ook wat er onder de straat ligt beperkt. Kabels
en leidingen lopen langs de huizen en de grote rioolbuis ligt in het midden van de straat. Hierdoor is er weinig variatie mogelijk in de ligging van stoep en rijweg. En u had een groen wandel-eldorado in
gedachten? Er moet rijweg blijven voor de hulpdiensten.

Ongekend niveau van deelname
Ondanks deze beperkingen is de indruk dat de intentie van de kant van de gemeente goed is. “Het lijkt echt de bedoeling dat de buurt zelf gaat bepalen hoe het er uit gaat zien.”, zegt Gertrude. Maar is het proces ook goed uitgedacht? Uit het nogal karige verslag van de eerste avonden is niet op te maken dat de zaal zich zorgen maakte over de breedte van de betrokkenheid van de buurt. Senior ontwerper Peter Ulle verheugt zich op de samenwerking met de bewoners, maar geeft toe dít niveau van deelname en zeggenschap nog niet eerder te hebben meegemaakt. Een mevrouw uit de zaal stelt voor een keuzelijst samen te stellen waar over gestemd kan worden door iedereen in de buurt. In de tweede
ronde van het proces wordt zij op haar wenken bediend.

Puzzel
Op 26 en 28 maart kon de buurt haar eigen uitgangspunten formuleren, de zogenaamde buurtkaders. Met de mobiele telefoon werd direct over stellingen gestemd, geformuleerd door de gemeente en door de bewoners zelf. Later in het proces kan iedereen in de buurt zijn stem uitbrengen. Zeker als er geen duidelijke meerderheid is zullen de keuzes moeilijk worden. Wilt u een enigszins lege straat of een met alles er op en er aan? Met een duidelijk profiel met stoepranden of zonder? Keuzevrijheid per straat of meer eenheid voor de hele buurt? Voor de ontwerpers is het wel zo prettig als vrijwel iedereen bepaalde uitgangspunten ziet zitten: ‘grijs’, zoals fietsenrekken, moeten omzoomd worden met groen; de straten moeten 15 km ‘auto te gast’ zones worden en sport en spel voor volwassenen hoeft niet zo nodig, maar kunst wel.

Doe mee
Het succes staat of valt met de kwaliteit van de ontwerpsessies die in juni gehouden zullen worden. De bewoners samen zijn ontwerper: ‘Hoe houden we met zijn alleen één pen vast?’, wordt de uitdaging voor de ontwerpbegeleiders. Aan de vele ideeën zal het niet liggen. Woon je in de Frans Halsbuurt?


Meld je aan via amsterdam.nl/projecten/frans-halsbuurt.
Zie ook franshalsbuurt.nl