Meer stadsnatuur dankzij de drijvende tuintjes

Watertuintjes aan de Boerenwetering

Klein geluk: op een frisse ochtend in juni sta je op de brug van de Eerste Jan Steenstraat uit te kijken over de Boerenwetering. Het zonnetje piept over de huizen van de Ruysdaelkade heen. Een paar waterhoentjes zijn op zoek naar een maaltje. Het groot hoefblad schiet de pan uit, als je dichtbij komt kun je de watermunt ruiken.

De drijvende tuintjes op hun best
Dit jaar bestaan ze al 26 jaar. Ooit opgezet door het huidige Natuur&Milieuteam Zuid (onderdeel van Wijkcentrum De Pijp), altijd trouw onderhouden door vrijwilligers.

Driehoeksmossel
Inmiddels drijven er 180 vlotten vol oeverplanten. Het doel was en is de natuurwaarde in de stad te vergroten. Kijknatuur enerzijds, maar mooi ook om de driehoeksmossel een plek te geven om zich te hechten aan de vlotten. Zij zuiveren het water en maken de Boerenwetering geschikter voor bepaalde vissen. Inmiddels is gebleken dat bij het toekomstbestendig maken van de watertuinen ook gekeken moet worden naar het wel en wee van de (onder)waterplant. Díe zuiveren namelijk het water het beste en voegen zuurstof toe.

Kraakhelder water
Dus wellicht ziet u in de toekomst een korf hangen tussen twee vlotten in. In die korf drijven dan waterplanten die zulk goed werk verzetten dat het water van de Boerenwetering kraakhelder wordt. Dat is een beetje een utopie, want daarvoor moet er ook minder én langzamer gevaren worden door de pleziervaart, en met name de rondvaartboten. Het omwoelen van de bodem is slecht voor de waterkwaliteit.

Een andere dreiging voor de biodiversiteit is de continue stroom zwerfvuil. Dat opruimen is een van de hoofdtaken van de vrijwilligersploeg. Zij gaan onvermoeibaar door, omdat die frisse ochtenden op de brug en de aanblik van die uitbundig groene vlotten hun voldoening genoeg geven. Hulde aan de vrijwilligers!


Meehelpen?
Keertje meehelpen met het maandelijkse onderhoud?
Je bent van harte welkom. Stuur een e-mail naar Nadja@NMTzuid.nl