Manifestatie wijkcentrum

Het was een prachtige nazomerdag, 13 september 2020. Het Natuur&Milieuteam Zuid, onderdeel van Wijkcentrum De Pijp, organiseert al jaren de Natuur&Milieumarkt. Dat ze samen met het Groen Gemaal één organisatie vormen kreeg extra aandacht door de folder die op de markt verspreid werd. Het wijkcentrum wordt namelijk bedreigd in haar bestaan. De folder gaf daar informatie over. Buurtbewoners en CC Amstel, een van de samenwerkingspartners in de wijk, hielpen mee met uitdelen.

De hele middag vonden er op covid-afstand ‘Ronde Grasgesprekken’ plaats. Het wijkcentrum had gerenommeerde sprekers uitgenodigd voor inspirerende inleidingen over co-creatie, gentrificatie, toeristische druk op woonwijken en wijkeconomie, waarna ze in discussie gingen met bewoners van De Pijp. Belangrijk onderdeel was het belang van wijkdemocratie en de rol van het wijkcentrum daarin. De 50-jarige geschiedenis van acties voor behoud van betaalbare woningen tot de ondersteuning van vrijwilligerswerk als economische waarde nu en in de toekomst kwam regelmatig naar voren. De discussies bevatten vooral aansporingen aan politiek en bewoners en ondernemers om zich actief te blijven inzetten voor een stop op uitverkoop van sociale huurwoningen en verbetering van de leefomgeving in de wijk.

Sander Heijne, co-auteur van het boek Fantoomgroei was misschien de bekendste spreker. Hij stelt het uitgangspunt van groei als noodzaak voor de economie ter discussie. Daar stelt hij tegenover dat we met elkaar moeten bepalen wat we van waarde vinden en dat vervolgens belonen. Heijne riep op dit ook op wijkniveau te doen. Begin met het formuleren van de drie waardevolste zaken in de wijk. Hierop aanhakend nodigde het wijkcentrum iedereen van harte uit ideeën met haar te delen.