Levenslang leuk wonen: Stadsdorp De Pijp

Titia van Grol verwelkomt de bezoekers van inloopavond Stadsdorp

Initiatief Stadsdorp De Pijp bestaat in mei vijf jaar. Maar wat is het eigenlijk? Een dorp in de stad? Wat is de link met modern nabuurschap? Is het voor iedereen en wat heb je eraan als bewoner van De Pijp? De Pijp Krant sprak met een aantal leden van het Stadsdorp De Pijp over hun activiteiten, het aanstaande lustrum en over de plannen voor de toekomst.

Yol Köster (66) is vanaf de start van het initiatief betrokken bij Stadsdorp De Pijp. Zij woonde geruime tijd op de Ceintuurbaan, verhuisde naar het rustige Zuidoost en kwam na vijfentwintig jaar weer terug. Toch te veel een stadsmens!

Zij vertelt over de start: “Een kleine groep mensen wilde vorm geven aan nabuurschap, want ja, dat is het eigenlijk. Als je ouder bent, wil je gewoon in je eigen woning blijven wonen, met een beetje ondersteuning van mensen uit de buurt. Maar dan moet je die mensen wel kennen.”. Yol reageerde op een oproep in een lokale krant waarbij zij haar interesse meldde. Zo is de bal gaan rollen en heeft het Stadsdorp De Pijp vorm gekregen. Vandaag de dag telt het Stadsdorp De Pijp 145 leden en bestaat het binnenkort vijf jaar.

Diverse Stadsdorpsgezichten
Titia van Grol (63) is sinds twee jaar voorzitter en woont ruim veertig jaar in De Pijp. Zij vult aan: “Er zijn vierentwintig Stadsdorpen in Amsterdam en een viertal in de omringende gemeenten, maar ieder Stadsdorp heeft zijn eigen vorm en is soms heel anders georganiseerd en anders van structuur.

Wij zijn een vereniging, maar er zijn ook stichtingen of zoals in de Nieuwmarktbuurt, een beweging. Sommigen Stadsdorpen hebben een leeftijdgrens, zoals wij tot begin dit jaar ook hadden maar nu niet meer. En sommige dorpen heffen contributie, net als wij, maar anderen doen dat weer niet.”.

“Dat is eigenlijk ook wel het leuke van een Stadsdorp.”, vindt Titia. “Het is geen onderdeel van een community maar los van elkaar georganiseerd. De structuur past bij de wijk. Het is echt buurtgericht,
in die zin heeft elk Stadsdorp een eigen karakter.” Overeenkomstig is wel dat in ieder dorp wordt nagedacht over de collectieve thema’s zorg en wonen.

Binnenbuurten
Om mensen te leren kennen en het makkelijker te maken om een beroep op elkaar te doen, zijn er in het Stadsdorp binnenbuurten georganiseerd. Afhankelijk van de behoeften organiseren zij zaken binnen hun afgebakend gebied en dat kan van alles zijn.

Zo vertelt Yol Köster dat in haar binnenbuurt een groepje alleenwonenden een waarschuwingssysteem heeft opgezet in geval van nood. Het Stadsdorp biedt de kans om diverse activiteiten te ondernemen met gelijkgestemden. Het aanbod is gevarieerd, van het oplossen van cryptogrammen uit de krant tot deelname aan diverse kook- en eetclubs. Ook dansen behoort tot de opties! Daarnaast zijn er ook nog inloopavonden met als doel het ontmoeten van de andere Stadsdorpgenoten uit De Pijp.

Yol: “Wij zijn begonnen als een vereniging om leuke activiteiten te organiseren waarmee je een netwerk op basis van gelijkwaardigheid opbouwt. Als je elkaar nu al kent, dan is het gemakkelijker contact te leggen en vraag je elkaar ook iets gemakkelijker.“

Opzet geslaagd?
Volgens Yol Köster is dat het geval. “Er zijn echt voorbeelden van mensen uit de buurt die makkes kregen en door hun buurt zijn opgevangen. Zij konden dus gebruik maken van een nabij netwerk om hen bij praktische zaken te ondersteunen. In de binnenbuurten zie je ook vaak mooie en praktische initiatieven ontstaan.” Zo ook in haar eigen kring: als zij ’s avonds haar avondwandelingetje maakt, vraagt zij vaak een buurtgenoot mee die door zijn gezondheidsklachten wat meer moet bewegen.

Volgens Titia van Grol werkt het zeker op een bepaald netwerkniveau, maar verschilt het wel per binnenbuurt. Zij constateert nog wel een grote ‘vraag- verlegenheid’: “Het is toch wel moeilijk om hulp te vragen als je echt iets mankeert. Zeker na een zelfstandig geleid leven.”.

Ook daarbij kan het Stadsdorp overigens een helpende hand bieden en haar leden adviseren.

Voor iedereen
Binnen het Stadsdorp wordt actief nagedacht over het uitbreiden van het ledenbestand, met liefst wat meer diversiteit in achtergrond en leeftijdsopbouw. Iedereen kan sinds begin dit jaar lid worden: de eerder gehanteerde leeftijdsgrens is losgelaten. Verder hoopt men bij de inloopbijeenkomsten en bij de open dag in de Oranjekerk op zaterdag 18 mei nieuwe mensen te interesseren. Introducees zijn bij de inloopavonden welkom en ook andere groepen worden uitgenodigd.


Jubileumviering Stadsdorp De Pijp
Op 18 mei 2019 viert Stadsdorp De Pijp haar vijfjarige bestaan.
Kom ook naar de Open Dag in de Oranjekerk met informatiemarkt, optredens, veiling.
Van 11.00-17.00 uur, toegang is gratis