“Je hoeft als buurtbewoner niet aan de zijlijn te staan”

“Gebiedsmakelaars zijn de oren en ogen van een buurt. Zij zorgen ervoor dat bewoners, professionals en mensen van het Stadsdeel met elkaar samenwerken om de buurten nog mooier en leefbaarder te maken. Het kan gaan om veiligheid in de openbare ruimte, sociale thema’s zoals eenzaamheid, GGZ-problematiek en armoede, schonere straten of het stimuleren van de betrokkenheid van de bewoners met hun buurt.”
Daniël de Groot, sinds 2017 gebiedsmakelaar voor de Hemonybuurt, de Willbrordusbuurt en de Diamantbuurt, vertelt.

“Als je als bewoner een goed idee hebt om de buurt te verbeteren, zijn er vaak allerlei subsidiemogelijkheden om gezamenlijk in actie te komen. Zo wordt er momenteel gewerkt aan de verbetering van het Smaragdplein, waar een nieuwe voetbalkooi komt. Dit zal de geluidsoverlast verminderen en het samen opnieuw inrichten van het groen op het plein is weer goed voor de saamhorigheid tussen buurtbewoners. Je hoeft als bewoner dus niet langs de zijlijn te staan kijken naar wat er wel of niet goed gaat in je buurt. Je kunt zelf meedoen.”

Vriendin
Daniël, die hiervoor op stadsniveau werkte om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, houdt van Amsterdam en dit werk, waarin hij met veel verschillende Amsterdammers samenwerkt. Ieder jaar worden er gebiedsplannen gemaakt en eens in de vier jaar stelt het stadsdeel de gebiedsagenda op. In die agenda wordt vastgelegd wat de komende vier jaar de prioriteiten zijn; de gebiedsplannen, die tot stand komen in overleg met bewoners, ondernemers en professionals van instellingen, geven een overzicht van onderwerpen die dat jaar extra aandacht krijgen. Zo is er bijvoorbeeld lang gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied rond het Asscher-terrein, waar onder andere het theater CC Amstel en de bibliotheek nieuwe huisvesting hebben gevonden.
Daartegenover ligt Cinetol, café en broedplaats en toevallig ook de plek waar Daniël zijn vriendin heeft ontmoet. “Eén van mijn favoriete plekken in de buurt.”


In de Pijp/Rivierenbuurt werken vijf gebiedsmakelaars.
Daniël de Groot is voor bewoners van de Hemonybuurt, de Willbrordusbuurt en de Diamantbuurt bereikbaar op 06 2276861 of via d.c.de.groot@amsterdam.nl

Ook bijdragen aan uw buurt? Kijk voor meer informatie op: amsterdam.nl/zuidmakers

Kijk een filmpje waarin Daniël de Groot zich voorstelt.