Halve eeuw Marokkaanse migratie - Een gedeelde geschiedenis

Op 14 mei 2019 is het een halve eeuw geleden dat Nederland en Marokko een wervingsverdrag ondertekenden waarin de Marokkaanse arbeidsmigratie naar Nederland officieel werd geregeld. In het licht van deze historische gebeurtenis en om iedereen kennis te laten maken met de rijke, gevarieerde én gedeelde geschiedenis van Marrokkanen in Nederland organiseert het Landelijk Platform ‘Halve Eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedenis’ gedurende het hele jaar een reeks activiteiten. Een reizende tentoonstelling staat hierin centraal.

Er is veel veranderd tussen 1969 en 2019. Was er in 1969 nog sprake van een paar duizend Marokkaanse arbeidsmigranten in Nederland, in 2019 telt Nederland circa 400.000 burgers met een Marokkaanse achtergrond. Bovendien is de status van Marokkanen in Nederland veranderd van tijdelijke arbeidsmigrant naar Nederlands staatsburger met rechten en plichten. Deze verandering is niet zonder slag of stoot gegaan, getuige de maatschappelijke en politieke debatten over integratie en burgerschap, ook vandaag de dag nog.

Reizende tentoonstelling
In de tentoonstelling wordt de geschiedenis verteld aan de hand van opgetekende verhalen van Marokkaanse migranten en hun nakomelingen, foto’s en audiovisueel materiaal, oude gebruiksvoorwerpen, posters, brochures en publicaties. De verhalen van Marokkaanse Nederlanders uit politiek, sport, kunst- en schrijfwereld en de bijdrage van autochtone Nederlanders die vanaf het begin betrokken waren bij de participatie en emancipatie van deze nieuwe Nederlanders komen ook aan bod, net als de gezamenlijke sociale strijd tegen kernwapens en racisme in Nederland.


Op 26, 27 en 28 maart staat de tentoonstelling in de Oranje Kerk in De Pijp, van 10:00 tot 19:00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.migratie50.nl