Grote schoonmaak Govert Flinckstraat

Opruimploegje op de kruising met de Van der Helst op zondag

Sinds de late middeleeuwen werd er door velen met verbazing gekeken naar de schoonmaakwoede en de properheid van Hollandse huisvrouwen. Ook in de eeuwen daarna waren deze vrouwen aanzienlijk drukker met boenen dan vrouwen elders in Europa, althans, volgens Historiek.net (‘Hollandse schoonmaakwoede niet veroorzaakt door calvinisme’). Wie nu door de Govert Flinckstraat loopt ziet van deze schoonmaakmanie niets meer terug. Tussen de wirwar van fietsen op de stoep vindt men blikjes fris en bier, zakken patat, peuken, resten van kartonnen dozen en hondenpoepzakjes. Hoog tijd dat daar wat aan gedaan wordt.

Een uitgesproken doener
Begin dit kalenderjaar konden Yol Köster en Harry Kappelhof uit de Govert Flinckstraat hun ergernissen over het vuilnis en andere problematiek in de straat niet meer onder stoelen of banken steken. Ze besloten in actie te komen. Gewapend met honderden flyers zijn ze de ruim 1200 meter lange straat door gegaan om ook andere bewoners op te roepen om in actie te komen. Dat resulteerde in een bijeenkomst met geëngageerde straatbewoners onder begeleiding van Tijn Jans van het wijkcentrum De Pijp.

Hij zorgde ervoor dat het gesprek werd omgezet in concrete actiepunten. Het vuilnisprobleem kwam bovenaan de agenda te staan met Yol als een van de coördinatoren.

Yol verruilde ooit de Ceintuurbaan voor de Bijlmer, maar is zestien jaar geleden toch teruggekomen naar De Pijp: “Ben toch meer een stadsmens.” Naast de problematiek in de Govert Flinkcstraat houdt zij zich ook bezig met Stadsdorp De Pijp, een modern nabuurschap waarmee zij vier jaar geleden al eens in De Pijp Krant stond. Yol vindt het belangrijk om actief te blijven. “Ik ben een uitgesproken doener.” En daarom werd zij een van de kartrekkers bij de grote voorjaarsschoonmaak op 19 maart in de Govert Flinckstraat.

Selimiye moskee
Samen met mede-‘hoofd schoonmaak’ Job Mulder zorgde Yol ervoor dat iedereen werd voorzien van vuilniszakken, grijpers, bezems en handschoenen. Deze spullen mochten ze lenen van De Schone Pijp, de werkgroep die het afvalprobleem in de hele Pijp probeert tegen te gaan. Job woont nu twintig jaar in de straat in de buurt van de Amstel. Daar heeft hij met zijn naaste straatbewoners een groepje van acht gevormd om hun straatdeel schoon te houden. Daar zitten ook twee tienjarige meiden in. Job: “Door goed bezig te zijn trek je de aandacht van anderen. Daar noteren we dan de e-mailadressen van, zodat ze de volgende keer mee kunnen doen.”

Als afsluiter zijn ze bij de Selimiye moskee wat koffie gaan drinken. Het is fijn dat het wijkcentrum een potje heeft ter ondersteuning van dit soort initiatieven. Ze hadden er graag hun vaste afsluitplek van willen maken, maar helaas moest de moskee vanwege oplopende kosten (huur, energie en parkeren) verhuizen uit De Pijp naar Zuidoost. Het is nog onbekend wat er met de locatie, waar de moskee veertig jaar gezeteld heeft, gaat gebeuren. De groep is dus nog op zoek naar een geschikte locatie om de maandelijkse schoonmaak af te sluiten. Café Mansro of Café Sweelinck misschien?

Expats
Hoe zien jullie dit verder gaan? “Het kan zomaar zijn dat het over een halfjaar op z’n gat ligt”, aldus Yol. “Zo reëel ben ik ook wel. Maar ik ga er alles aan doen om dat te voorkomen.” Job Mulder: ”We zouden er ook nog graag wat meer expats bij willen betrekken. Daarom is de flyer ook in het Engels uitgebracht. Op die flyer staan nog even de regels van het grofvuil uitgelegd en de contactgegevens van buurtconciërge Danny. Die heeft tijdens een van de bijeenkomsten uitgelegd wat zijn rol is en dat hij korte lijntjes heeft met de vuilnisophaaldienst.” Verder droomt Job alvast hardop over een plek in de straat waar zij de schoonmaakspullen kunnen opbergen in plaats van in het depot van De Schone Pijp. Dan is het wat laagdrempeliger en kan er ook tussendoor een keer met een groepje worden opgeruimd.

Meer mensen
Ze zijn beiden in ieder geval erg blij met de hulp die ze van Tijn van het wijkcentrum krijgen. Naast het faciliteren van bijeenkomsten, zorgt hij voor de juiste contacten en de financiële bijdrage. Job vraagt zich wel af hoe lang deze straatformule nog blijft werken. “Wij hebben bijvoorbeeld meer met de Hemonylaan dan met de andere kant van de Govert Flinckstraat.” Het idee bestaat om eventueel later uit te breiden naar andere straten zoals de Gerard Doustraat. Het zou in ieder geval helpen als meer mensen zich aansluiten. Hoe denken jullie dat voor elkaar te krijgen? ”Nou als jij eens een mooi artikel schrijft, dan komt het wel goed”, lacht Yol.