Gouden Jubileum voor De Pijp Krant

Power To The People van John Lennon stond hoog in de hitlijsten, toen zich in het wijkcentrum van De Pijp een ware volksopstand voltrok. Verenigd in Werkgroep De Pijp eisten de bewoners het aftreden van de notabelen die traditiegetrouw de bestuursfuncties bekleedden. Voortaan zou het bestuur van het centrum gekozen worden door het gewone volk. De prioriteit werd de strijd voor een betere woonomgeving en De Pijp Krant werd het clubblad. Nu, 50 jaar later, beleeft deze krant haar gouden jubileum.

“We wilden destijds vooral voorkomen dat de boel hier werd platgegooid”, vertelt Elvire Veenhoven, Pijpbewoner en redacteur van het eerste uur. “Ons schrikbeeld waren oude wijken als Kattenburg; waar de weliswaar verkrotte, maar prachtige zeventiende-eeuwse architectuur volledig was weggevaagd om plaats te maken voor saaie galerijflats. Met de oude Pijp was de gemeente hetzelfde van plan.” De werkgroep liet het er niet bij zitten en doopte het wijkcentrum om tot ‘aksiesentrum’. Ze waren tegen sloop, vóór renovatie, tegen huurverhoging, vóór inspraak, vóór speelplaatsen en vóór kindercrèches. En de Pijpkrant, toen nog aan elkaar geschreven, was hun spreekbuis.

Pijpbewoner was niet langer een scheldwoord
Met koppen in chocoladeletters werd het ongenoegen in de wijk meer dan duidelijk verwoord: ‘De Pijp zegt NEE!’, ’Stop de sloop!’ en ‘Onze buurt de pijp uit?’. De enorme oplage van de krant, 25.000 stuks, zorgde ervoor dat het protest breed werd uitgedragen. De tijdsgeest was veranderd en de ambtenarij van de gevestigde orde kon niet anders meer dan het gewone volk tegemoet treden in hun wensen. Met de belofte De Pijp ‘in stand te houden en te verbeteren’ was de eerste strijd gewonnen en kwam er langzaam een eind aan de verpaupering en de massale uittocht van bewoners naar steden als Purmerend, Lelystad en Almere. ‘Pijpbewoner’ werd langzaamaan niet langer als scheldwoord gebruikt.

Wie nu door het Quartier Latin van Amsterdam loopt, kan zich er nauwelijks nog iets bij voorstellen. Dankzij betrokken bewoners groeide De Pijp uit tot een van de meest populaire wijken van de stad. Dat dit niet zonder slag of stoot ging, kun je opmaken uit een halve eeuw Pijpkrant. Strijd is helaas nog altijd nodig, al is het nu tegen veryupping, flitsbezorgers en de uitverkoop van de sociale woningvoorraad door malafide woonstichtingen als Lieven De Key, die slinks probeerde om honderden sociale huurwoningen over te hevelen naar een commerciële tak. Via de rechter wist een vereniging van huurders dit ternauwernood tegen te houden. Eendracht maakt macht. Vijftig jaar na de hit van Lennon echoot zijn boodschap nog steeds door De Pijp en haar jubilerende krant, waarin het allemaal geschreven staat, onafhankelijk en zo objectief mogelijk.