Gezocht: Diamant-helden

Een groep diamantbuurt helden gaat de straten en stoepen schoonmaken

In de Diamantbuurt zijn veel mensen actief op diverse terreinen. Zowel zichtbaar als onzichtbaar.

Help je mensen in de buurt, maak je de straat af en toe schoon, kook je voor een ander of zet je plantjes op de stoep, zorg je voor een buur, of laat je iemand's hond uit? Organiseer je leuke dingen op straat, eet je samen, feest je samen, help je problemen op te lossen, ondersteun je kinderen met het leren van taal, of doe je iets anders waar bewoners blij van worden?

Wij zoeken jou want jij bent een Diamantbuurt-held!

Jij bent het sociale cement in de wijk en maakt het makkelijker, mooier, gezelliger en beter!

De meeste mensen hebben geen idee wie je bent en wat je doet, een vrijwilliger roept zijn prestaties doorgaans niet van de daken. Het spreekt immers allemaal voor zich dat je dit voor de medemens doet. De kleine dingen hebben echter groot effect. Het is tijd om de mannen en de vrouwen, de ouderen en de jongeren en alle anderen die zich vrijwillig inzetten voor de buurt beter zichtbaar te maken en in het zonnetje te zetten. Ken je iemand die zich op wat van manier dan ook altijd inzet om het dagelijkse leven van iemand anders mooier of dragelijker te maken? Of zet jij je in voor je buur of buurt en wil je je verhaal eens vertellen?

Publicatie
We gaan de verhalen bundelen in een mooie publicatie met foto’s. Die verspreiden we later in de buurt en zo komen misschien ook andere bewoners aansluiten! We nodigen je uit om tijdens het Ruwe Diamant Festival te komen vertellen wat je met en voor de buurt doet. Of kom naar hun verhalen luisteren! We hebben een tijd in de tent waar een schrijver de verhalen optekent en uitwerkt. Deze verhalen komen uiteindelijk in de publicatie samen met de mooie foto’s.

Zaterdag 24 juni - centrale tent 15:00 – 16:00 uur


Als je nu al weet dat je iets wil vertellen over wat je in de buurt doet, geef je dan op bij: robgodfried1@gmail.com