Gebruikers Gerard Doubuurt aan het roer van herinrichting

Gerard Doustraat hoek Sweelinckstraat

Ingezonden artikel

Tussen de Albert Cuypmarkt en de Stadhouderskade en begrensd door de Ferdinand Bolstraat en de Van Woustraat ligt de Gerard Doubuurt. Zelfs voor Amsterdamse begrippen is het een intensief gebruikte buurt die de afgelopen tien jaar ook veel niet-bewoners trok. Vooral naar het Gerard Douplein met zijn horeca en het zogenaamde ‘tiende straatje’, de Gerard Doustraat.

Het woningbestand bestaat voor een groot deel uit kleine woningen – vaak in de vorm van kamers en halve etages – met een groot verloop van bewoners. Geluids- en vuiloverlast is voor gezinnen een reden om te verhuizen. Studenten nemen de opgesplitste en/of gedeelde woningen over en leven veelal langs de vaste bewoners. Het straatbeeld wordt beheerst door de rijen geparkeerde auto’s, opgehoopte fietsen, het bijna altijd aanwezige zwerfafval en versleten straatmeubilair.

Groot Onderhoud
De Gerard Doubuurt is toe aan groot onderhoud. Voor de herinrichting van de Gerard Doubuurt wilde het stadsdeel al in een eerder stadium de stem van bewoners en ondernemers betrekken. Daartoe heeft het stadsdeel in 2020 een externe projectleider en extern bureau ingehuurd. Het kostte ruim een half jaar (én ruim een halve ton) om met een online onderzoek een rapportage op hoofdlijnen op te leveren.

Begin 2021 heeft het stadsdeel contact gezocht met een groep buurtbewoners die zich al in augustus 2020 had gemeld om actief deel te nemen aan het herinrichtingsproces. De vraag van het stadsdeel was om een ‘cocreatietraject’ in de buurt te begeleiden. Ruimte voor een dialoog die op korte termijn leidt tot concrete verbeteringen voor de leefbaarheid. Het stadsdeel heeft hiervoor een opdracht verleend aan de inmiddels officieel opgerichte Gerard Doubuurt Vereniging, die bestaat uit bewoners en ondernemers.

Gerard Dou ’t Zelfkrant
We hebben eerst de Gerard Dou ’t Zelfkrant gedrukt en huis aan huis verspreid. In deze krant informeerden we de buurt over de op handen zijnde herinrichting en nodigden we buurtbewoners en ondernemers uit om op een kaart van hun eigen blok knelpunten en oplossingen te tekenen en te schrijven. We hebben ruim vijftig ingevulde kaarten teruggekregenen ruim twintig mensen op straat ontmoet om te praten over hun inzending. Dit leverde mooie gesprekken op die veel hoop geven. In iedere straat blijken zeer betrokken, gepassioneerde mensen te wonen die zich graag willen inzetten voor een opgeruimde, schone, groene, gezellige Gerard Doubuurt. Dit zijn de voorlopige aanbevelingen:

Voorlopige aanbevelingen
1. Per direct: Het herstellen, onderhouden en beheren van de huidige openbare ruimte zoals dagelijks verwijderen van zwerfvuil en afval, het periodiek verwijderen van graffiti, het onderhoud van openbaar groen en plaveisel. Niet als project, maar als structureel proces.

2. Per direct: Het versterken van de sociale cohesie in de buurt door lokale organisatie. Tussen bewoners onderling en tussen bewoners en ondernemers. Met meer onderlinge betrokkenheid ontstaat er kracht en begrip om prettig met elkaar samen te leven en de buurt goed te onderhouden.

3. Per 2021: Het creëren van ruimte door het opheffen van autoparkeerplaatsen en er fietsparkeerplaatsen van te maken. Hierdoor ontstaat er ruimte waar mensen kunnen wandelen en elkaar ontmoeten, waar kinderen kunnen spelen, waar je normaal je fiets kan parkeren, waar kliko’s een eigen plek hebben en waar meer groen kan groeien.

4. Per 2023 en 2024: Slimme herinrichting van de openbare ruimte met meer ruimte voor mensen, kinderen, fietsen en groen en minder voor auto’s. Met een verkeerscirculatieplan gericht op verkeer in de buurt in plaats van door de buurt.

Het stadsdeel gooit het over een andere boeg door de gebruikers van de buurt aan het roer van de herinrichting te zetten. Wij hebben er vertrouwen in!

(ingekort en bewerkt door de redactie)


Eduard Dirkzwager, Voorzitter Gerard Doubuurt Vereniging en Stefanie Jansen, Algemeen coördinator Wijkcentrum De Pijp

Voor meer informatie: info@gerarddoubuurt.nl