‘Er is door dit initiatief 2200m² groen dak gerealiseerd’

Ingezonden brief

In De Pijp Krant van Augustus stond een opiniestuk over de buurtbudgetten van Stadsdeel Zuid, waarbij het Groene Schuurtjes-initiatief als voorbeeld werd genomen.
 

Ik was oorspronkelijk van plan hier niet op te reageren, iedereen heeft tenslotte recht op een eigen mening. Maar als initiatiefnemer van Groene Schuurtjes kreeg ik wel veel verbaasde reacties. Het negatieve stuk leek zo tegenstrijdig met al die blije reacties van buren die door dit initiatief hun dak aan het vergroenen waren of nu uitkeken op groen.

Met alle respect voor de mening van de schrijver, wil ik bij deze toch graag een paar feiten delen.

Het totale buurtbudget 2020 voor de Pijp/Rivierenbuurt was € 100.000 en voor de Diamantbuurt nog extra € 100.000. Groene Schuurtjes heeft van dit hele budget slechts € 5.000 gekost.

Het Groene Schuurtjes-plan had als voornaamste doel binnentuinen groener te maken. Voor groene daken bestaat een gemeentesubsidie van 50 procent, mits het dak minimaal 30m² groot is. Door samen te werken, konden ook mensen met kleinere daken deze subsidie krijgen, zo was het plan. Het groen dak wordt door de bewoners zelf betaald en over het algemeen door de bewoners zelf of door buren gezamenlijk gelegd. Het budget van € 5.000 is besteed aan het informeren en enthousiasmeren van bewoners, het organiseren van de aanvragen, intensieve projectbegeleiding en het indienen van de gezamenlijke subsidie. De betaalde uren zijn een fractie van het werkelijk aantal besteedde uren, maar alle partijen hebben dit met veel plezier en enthousiasme gedaan. Zo ook de grote groep vrijwilligers die duizenden flyers rond hebben gebracht.

De samenwerking met Natuur&Milieuteam Zuid, Wijkcentrum De Pijp, Stadsdeel Zuid en Het Groene Loket is er eentje om trots op te zijn. Het laat zien dat zo echt stappen kunnen worden gezet om de stad groener, mooier en socialer te maken, door samen te werken, door en voor de buurt.

Groene Schuurtjes is echt zoveel meer dan individuele bewoners die mee zouden doen ‘om de waarde van hun huis te verhogen’. Er is door dit initiatief 2200 m² groen dak gerealiseerd en zo veel mensen zijn door dit plan en door de prachtige flyer van Hilde Tempelman gaan nadenken over de waarde van groene daken, voor de biodiversiteit, de leefbaarheid in de binnentuinen, hittestress, rainproof…

Hoe mooi zou het zijn om dit buurtbudgetplan te gebruiken als springplank naar nog meer gerealiseerde groene daken. Van bewoners. Van woningcorporaties. Van supermarkten. Van woonboten. En ga zo maar door.

Gertrude van der Ven,
Initiatiefnemer Groene Schuurtjes