Een SARPHATIBOULEVARD – hoe zou dat zijn?

Hoek Van der Helststraat - Jan Steenstraat tegen het park aan

Op foto’s van ongeveer 120 jaar geleden zie je de Ceintuurbaan en het daaraan gelegen Sarphatipark met omringende huizen als een buurt van statige allure. Rondom het park is het mooi flaneren. Hoe zou het zijn om deze situatie deels terug te halen? Verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van de Sarphatiparkbuurt door herinrichting met ruim baan voor voetgangers, zodat de ideeën van de 19e eeuwse stedebouwkundige ontwerpers van dit gebied, Van Niftrik en Kalff, weer duidelijk zichtbaar worden. Park en directe omgeving opnieuw van ‘statige allure’. Dat is ons doel.

Aangezien de buurt in de 21e eeuw een grote aanzuigende werking kreeg op bewoners en bezoekers dienen hierbij ook de verkeersstromen van de toegangswegen en straten in ogenschouw te worden genomen. De Sarphatiparkbuurt is immers geen eiland.

De Sarphatiparkbuurt ligt in de Oude Pijp, die wordt begrensd door de Amsteldijk, Stadhouderskade, Ruysdaelkade en Ceintuurbaan. Als een oase van rust en ontspanning werd hierin het Sarphatipark aangelegd. Genoemde wegen vormen een directe verbinding met het centrum van Amsterdam.

Huidige situatie:
Voor mensen met rollators en kinderwagens is lopen in en rondom het park op veel plekken lastig dan wel onmogelijk. De kortgeleden aangebrachte ‘monumentale toegang’ met keistenen heeft de toegankelijkheid van het park niet voor iedereen verbeterd.

Veel oneffenheden en obstakels in de vaak té smalle bestrating zorgen voor onveilige situaties, ongemakken en valpartijen onder voetgangers. De situatie direct aan de buitenkant van het hek van het Sarphatipark vraagt bijzondere aandacht.

Aan de zuidzijde (Ceintuurbaankant) is onlangs gewerkt aan enig herstel van het wegdek, fietspaden en stoepen. Herinrichting ligt in het verschiet. Plannen worden door de gemeente gemaakt.

Aan de westzijde (Van der Helststraat) heeft de eerdere herinrichting van de straat niet het gewenste effect gehad. Er is nu wel veel ruimte voor fietsenrekken en scooters op de stoep rondom het park. Maar vrije doorgang van voetgangers wordt belemmerd door terrassen, kliko’s, huis- en horecavuil, verkeerd geparkeerde (bak)fietsen en scooters.

Aan de noordzijde (Jan Steenstraat) is aan de parkkant een zeer smal en onveilig voetpad. Brede auto’s staan half op de stoep geparkeerd, fietsen staan vastgemaakt aan het hek. De stoepen aan de huizenkant staan vaak te vol.

De oostzijde (Sweelinckstraat) is redelijk geherprofileerd. Helaas zijn door de ‘monumentale toegang’ een aantal parkeerplaatsen voor scooters en bakfietsen vervallen.

Gewenste situatie
Binnen de huidige plannen van het gemeentebestuur zoals de ‘agenda autoluw’, 30 km straten en het verbeteren van deelmobiliteit, zien we voldoende aanknopingspunten om in overleg met betrokken partijen (bewoners, ondernemers en gemeente) flinke stappen te zetten in de richting van ons doel. Wat ons betreft hebben de west- en de noordzijde hierbij prioriteit. De situatie is daar het meest onveilig, dus nijpend.

Op donderdag 16 maart is er in het Huis van de Wijk om 20.00 uur in samenwerking met het Wijkcentrum De Pijp een avond belegd waarop bewoners met ondernemers en de gemeente van gedachten kunnen wisselen over het oplossen van de bestaande problemen.

Onno van der Vlerk en Ellis Kramer, bewoners Sarphatiparkbuurt


De voortgang is te volgen via: hallodepijp.nl