De Lokroep. Hoe verleid jij de politiek?

In dit theaterseizoen hebben Wijkcentrum De Pijp en CCAmstel samen weer een reeks voorstellingen ontwikkeld, met bovenstaande titel. Je hebt een goed idee, of je vindt dat het beleid van de gemeente echt anders moet, hoe doe je dat dan? In de Lokroep reeks worden daar op een theatrale manier een aantal voorbeelden van uitgediept. De eerste aflevering is geweest en ging over onze eigen De Pijp.
Hoe kregen ze in de Frans Halsbuurt alle parkeerplaatsen de straten uit?

Politieke veldslag
Op 15 januari gaat het over ‘De slag om het weilandje Vrije Geer’. Tamar Frankfurther komt vertellen hoe zij met een kleine kerngroep en de hulp van vélen het weilandje Vrije Geer bij Sloten heeft kunnen behouden. Een spannend relaas. Zij zal met ons delen hoe het comité Behoud Weilandje Vrije Geer te werk ging. Wat gebeurde er achter de schermen?

Eerste Amsterdamse referendum
Het oude dorp Sloten dreigde begin jaren negentig helemaal opgeslokt te worden door nieuwbouw. De gemeente hield zich niet aan de afspraak dat er groene buffer tussen de nieuwbouw en Sloten zou komen. Om toch het zicht op Sloten te behouden, zijn bewoners actie gaan voeren om het laatste stukje groen bij het dorp, het Weilandje Vrije Geer, vrij te houden. De gemeente wilde daar 180 woningen bouwen en er een tramlijn doorheen leggen. Na drie jaar lobbyen en inspreken werd ook een compromis door de gemeente afgewezen. Daarop besloot het comité Behoud Weilandje Vrije Geer in 1995 van het referendumrecht gebruik te maken en aan alle Amsterdammers voor te leggen of het Weilandje wel of niet volgebouwd moest worden.

30.000 handtekeningen
De gemeente stelde daarvoor wél als eis dat er in ruim twee maanden heel veel geldige handtekeningen ingeleverd moesten worden. Een slimme en geoliede handtekeningencampagne werd ontketend. Daarna  bedacht het comité een communicatiestrategie om hun boodschap bekend te maken aan de Amsterdammers. Immers, bijna niemand kende het kleine bedreigde weilandje van 3,5 hectare. Daarom maakte het comité het weilandje tot symbool van ál het bedreigde groen in Amsterdam. Dik Bruynesteyn tekende het logo en bekende Nederlanders traden op in AT5-commercials. Het resulteerde uiteindelijk in winst op de referendumdatum 17 mei 1995.


Ticket info
Ga naar de website van CCAmstel (https://ccamstel.nl/programma/de-lokroep/) voor meer info over de hele reeks en voor kaartverkoop.