Buitenlucht verwarmen

Pastor Pierre Valkering ergert zich. Zo erg zelfs dat hij er in een preek aandacht aan schenkt, uiteraard onderbouwd met Bijbelcitaten. Het gaat over het feit dat wij in Amsterdam de buitenlucht verwarmen. Hoe bedoelt u? Ah, terrasverwarming!

De pastor was in het voorjaar aanwezig bij het door het Wijkcentrum De Pijp georganiseerde verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daar werd iedereen aangemoedigd om per e-mail reacties naar de politieke partijen te sturen. Pastor Pierre deelde met alle partijen zijn mening over terrasverwarming.

Rentmeesterschap

Pierre Valkering: “Het moet schoner en het moet duurzamer op aarde. Half Groningen is al verzakt en ontwricht. De gaskraan moet verder dicht. Maar intussen verwarmen wij hier in Amsterdam vrolijk de buitenlucht. Ik vind dat van de gekke. Nog even afgezien van wat er via die terrasverwarming daadwérkelijk aan kostbaar Gronings gas of aan stroom, groen of niet, de lucht in gaat: het is een totaal verkeerd signáál dat we met die terrasverwarming geven. God heeft het rentmeesterschap over de wereld aan de mens toevertrouwd. De aarde is ons huis. Dat moet je zo goed mogelijk beheren.”

Lakmoesproef
De pastor zag er dus geen been in om zijn dialoog met politieke partijen in een preek aan de orde te stellen en van commentaar te voorzien. “Voor mij is het milieu eigenlijk al heel lang beslissend voor het bepalen van mijn politieke keuzes. We hebben maar één aarde. En als we die bederven, houdt álles op.” Een standpunt over terrasverwarming is volgens Pierre Valkering de lakmoesproef voor de houding ten aanzien van het milieu. De pastor noemt de reactie van het CDA “bedroevend”. Die partij laat de beslissing over aan ondernemers en terrasbezoekers: wie daar problemen mee heeft, gaat maar niet op een verwarmd terras zitten.
Het CDA hoefde dus niet op de steun van de pastor te rekenen. Saillant feit is dat de ChristenUnie vóór een verbod op terrasverwarming is. Wat de pastor uiteindelijk heeft gestemd, hield hij voor zichzelf.

Niet verwarmd
Pierre Valkering voegt zelf de daad bij het Woord, al is het alleen al vanwege de 20.000 euro die de kerk jaarlijks kwijt is aan energiekosten. De kerk heeft een tochtportaal en wordt doordeweeks niet verwarmd. Dat is niet niks in de winter, want de pastor is dagelijks drie uur in de kerk voor het gebed. Hij wil dan ook graag isolerende voorzetramen, maar daar doet Monumentenzorg dan weer moeilijk over.
Het is voor een dienaar van God niet altijd gemakkelijk om profane instituties bewust te maken van de verantwoordelijkheid die de mens voor zijn aarde heeft gekregen.