Colofon

De Pijp Krant is verbonden aan Stichting Wijkcentrum De Pijp. De redactie is journalistiek onafhankelijk en vormt een zelfstandige eenheid. Samen met het wijkcentrum wil De Pijp Krant relevante informatie bieden aan bewoners van stadsdeel De Pijp en een verbindende schakel zijn tussen bewoners, ondernemers (bedrijven/winkeliers/zzp’ers), organisaties en groeperingen/verenigingen.

De Pijp Krant verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 15.000 en wordt huis aan huis bezorgd.

Redactieadres:

Wijkcentrum De Pijp,
Tweede van der Helststraat 66
1072 PG Amsterdam.
Telefoon: 020 6764800.
Email: pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl

Eindredactie
Saskia Reitsma en Rob Godfried.

Redactie
Rob Godfried, Margot van Pruissen, Julia Strijland, Ella Santhagens, Rafaela Batista Marais, Caroline van Sprang, Tanja de Vette.

Bijdragen: Jeroen Overweel, Bart van Waterschoot (Illustratie).

Fotografie: Rob Godfried, Henk Pouw.

Dtp: Nancy Geissler.

Coördinatie: Jeroen Overweel en Caroline van Sprang.

Social Media beheer: Ella Santhagens, Rafaela Batista Marais en Caroline van Sprang.

Webmaster: Arnoud Monquil.

De Pijp Krant wordt gedrukt bij Rodi Rotatiedruk, Diemen.

Adverteren in De Pijp Krant kan al voor €35,- (per editie).
Contact: Jeroen Overweel, pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl

Tips aan de redactie van de krant zijn altijd welkom en kunnen tot een artikel leiden.

Redactionele bijdragen worden getoetst op bruikbaarheid. Hierbij wordt uiteraard gelet op kwaliteit (vorm en inhoud) en gekeken of de bijdrage een aanvulling vormt op het overige nieuwsaanbod.

KOPIJ en RECLAMEMATERIAAL
Zowel een aan te leveren artikel als (digitaal) reclamemateriaal moet uiterlijk 21 dagen voor het verschijnen van het eerstvolgende papieren nummer aangeleverd zijn.