Colofon

De Pijp Krant wordt mogelijk gemaakt door Stichting Wijkcentrum De Pijp, met een onafhankelijke redactie die bestaat uit vrijwilligers. Het is een echte krant die je kunt vasthouden en doorbladeren. Met, voor en van bewoners en kleine ondernemers in De Pijp. Met rubrieken en foto's. Hij wordt bezorgd in alle brievenbussen zonder 'nee-nee', met een oplage van 15.000. Uit liefde voor De Pijp gemaakt. Opmaker en bezorgers krijgen een kleine vergoeding. De drukker moet worden betaald.

Wil je reageren op een artikel, een idee voor een artikel leveren of zelf iets schrijven?
Mail ons: pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl

Eindredactie
Saskia Reitsma

Redactie
Evelien Mellink, Marianne Grunell, Rafne ten Oever, Rob Godfried, Sam Verkerk.

Coördinatie:
Sylvia Günther.

Bijdragen:
Arnoud Monquil, Jos van Hest, Liz Bosman, Marnet Schoemaker, Mirjam Visbeek, Rineke van Daalen.

Fotografie: Rob Godfried.

Vormgeving & Dtp: Nancy Geissler.

Social Media beheer: Ella Santhagens, Rob Godfried.

Webmaster: Arnoud Monquil.

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen.

Adverteren in De Pijp Krant kan al voor €35,- (per editie).
Meer info: pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl

KOPIJ en RECLAMEMATERIAAL
Zowel een aan te leveren artikel als (digitaal) reclamemateriaal moet uiterlijk 21 dagen voor het verschijnen van het eerstvolgende papieren nummer aangeleverd zijn.