Colofon

De Pijp Krant online en De Pijp Krant zelf zijn verbonden aan Stichting Wijkcentrum De Pijp. De redactie van zowel de papieren editie als de website is journalistiek onafhankelijk en vormt een zelfstandige eenheid. Samen met het wijkcentrum wil De Pijp Krant relevante informatie bieden aan bewoners van stadsdeel De Pijp en een verbindende schakel zijn tussen bewoners, ondernemers (bedrijven/winkeliers/zzp’ers), organisaties en groeperingen/verenigingen.

De Pijp Krant verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 15.000 en wordt huis aan huis bezorgd.

Redactieadres:

Wijkcentrum De Pijp,
Tweede van der Helststraat 66
1072 PG Amsterdam.
Telefoon: 020 6764800.
Email: pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl

Papieren uitgave:

Eindredactie

Saskia Reitsma. 

Redactie

Olga Busch (coordinatie), Rob Godfried, Sandy Pieterse,  Henk Pouw, Saskia Reitsma, Peter Schuite (coordinatie), Tanja de Vette.

Overige bijdragen: o.m. Bart Bender, Lex Banning, Jeroen Overweel, Guido Zijlstra (Huurderszaken), Bart van Waterschoot (Illustratie).

Fotografie: Lex Banning, Rob Godfried, Henk Pouw.

Dtp: Herman Hooyschuur.

De Pijp Krant wordt gedrukt bij Rodi Rotatiedruk, Diemen.

Adverteren in De Pijp Krant kan al voor €30,- (per editie). Contact: Quirine Voorn, q.voorn@wijkcentrumdepijp.nl

Tips aan de redactie van de krant zijn altijd welkom en kunnen tot een artikel leiden. 

Redactionele bijdragen worden getoetst op bruikbaarheid. Hierbij wordt uiteraard gelet op kwaliteit (vorm en inhoud) en gekeken of de bijdrage een aanvulling vormt op het overige nieuwsaanbod. 

KOPIJ en RECLAMEMATERIAAL

Zowel een aan te leveren artikel als (digitaal) reclamemateriaal moet uiterlijk 10 dagen voor het verschijnen van het eerstvolgende papieren nummer aangeleverd zijn.

Klik hier voor verschijningsdata komende Pijpkranten

 

___________________________________________________________________________

Redactie website

Tips aan de redactie van de website zijn altijd welkom en kunnen tot een artikel leiden. De button 'Tip de redactie' vindt u rechtsboven in de menubalk (naast de zoekfunctie).

Redactionele bijdragen worden getoetst op bruikbaarheid. Hierbij wordt uiteraard gelet op kwaliteit (vorm en inhoud) en gekeken of de bijdrage een aanvulling vormt op het overige nieuwsaanbod. Zie ook ons huishoudelijk reglement.

Bijdragen kunt u sturen aan: pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl

Redactieadres:

Wijkcentrum De Pijp,
Tweede van der Helststraat 66
1072 PG Amsterdam.
Telefoon: 020 6764800. 
Email: pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl

Ook op de website Pijp Krant kunt u adverteren, eveneens al vanaf €30,- (per maand). Mail naar: q.voorn@wijkcentrumdepijp.nl. En ook voor de website is de contactpersoon Quirine Voorn.