Kort geleden mocht Samya Ghilane voor Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam een monoloog...