Wijkcentrum voor de buurt!

Wijkcentrum Ceintuur gaat door! En dat is mooi. We kunnen we met bewoners en ondernemers ons in blijven zetten voor een fijne, groene en leefbare Pijp.

Minder mooi is dat we het met de helft van het vroegere budget moeten doen. Budget dat bovendien alleen projectgericht besteed mag worden. Dat heeft ook gevolgen voor de personele en financiële ondersteuning van buurtgroepen. Hieronder een overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2012.

Openingstijden
Minder budget betekent minder personeel. Zodoende zijn de openingstijden aangepast. Voortaan is Wijkcentrum Ceinuur zowel telefonisch als aan de balie, van maandag tot en met donderdag tussen 11 en 17 uur bereikbaar. De spreekuren (ook buiten die tijden) gaan gewoon door.

Activiteitenbudget
Het activiteitenbudget voor bewonersgroepen bestaat niet meer. In Zuid is nog wel een leefbaarheidsbudget en er bestaat de mogelijkheid om een wijkinitiatief in te dienen bij Stadsdeel Zuid of aanspraak te maken op het budget burgerparticipatie. Subsidie aanvragen bij fondsen is een andere mogelijkheid. De medewerkers van het wijkcentrum helpen u graag om deze aanvragen te doen. Dit geldt ook voor kopieerbudgetten.

Daarnaast is er een plan om samen met de buurt weer een budget voor de buurt te genereren: BuurtBudget. Bijvoorbeeld door het organiseren van sponsorlopen, fancy fairs of andere creatieve ideeën. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor opgeven via info@wijkcentrumceintuur.nl.

Ondersteuning en ruimte
Groepen en bewoners kunnen altijd terecht voor advies. Bij het Wijksteunpunt Wonen en het Natuur- en Milieuteam via de spreekuren, en anders door een afspraak te maken met het opbouwwerk. Voor het bieden van (langdurige) ondersteuning en hulp bij projecten hebben we helaas geen ondersteuningsuren meer. Wel kunnen we kijken of we middels een projectaanvraag een beroep kunnen doen op het stadsdeel of andere fondsen om de ondersteuning te financieren.

De vergaderruimte kan nog steeds door bewonersgroepen gebruikt worden. Via de balie kan men de ruimte reserveren. Het gebruik van de beamer en computers is nog steeds gratis.

Aan groepen wordt gevraagd om naar eigen inzicht en draagkracht een donatie te doen aan het Wijkcentrum voor ruimte, gebruik van apparatuur en koffie/thee, dit is geen verplichting!

De computers en andere faciliteiten kunnen ook gebruikt worden. Daarbij geldt dat mensen alleen kunnen printen via de balie.