Wijkcentrum Ceintuur is gered, maar de stem van de burger ook?

Het stadsdeel heeft zwaar bezuinigd op het budget voor welzijn. Inmiddels zijn de rookwolken opgetrokken en zijn de beschikbare middelen verdeeld. Wijkcentrum Ceintuur blijft bestaan, met een Natuur- en Milieuteam, een Wijksteunpunt Wonen en een enkel incidenteel project.

Voor de overige activiteiten die vanuit het wijkcentrum aangestuurd worden gaat de geldkraan dicht. Geen geld meer voor bewonersinitiatieven en het bieden van faciliteiten en ondersteuning aan bewoners. De functie van het wijkcentrum als buurtplatform, buurtnetwerk, kenniscentrum en het signaleren van wat er speelt in de buurt, houdt op. Ook De Pijp Krant krijgt mogelijk geen geld meer van het stadsdeel. Welzijnsgeld mag alleen nog gebruikt worden voor het ‘voorkomen van vereenzaming en sociaal isolement’. Dit is een politieke keuze. Daar is lang niet iedereen het mee eens, maar het is nu een feit.

Ook de mate waarin het stadsdeel gebruik wil maken van burgerparticipatie is een politieke keuze. Veel raadsleden hebben de film ‘Namens de kinderen van de Pijp’ uit 1972 gezien. Deze toont een totaal verwaarloosde buurt. Hoe anders is de situatie nu. De Pijp is een van de populairste en levendigste buurten van Amsterdam geworden. Straten zijn opnieuw ingericht, huizen zijn opgeknapt en de wijk is ‘groener’ geworden. Dat was nooit gelukt zonder de actieve inbreng en initiatieven van bewoners. Het wijkcentrum heeft altijd een belangrijke taak gehad in het stimuleren en ondersteunen van deze mensen.

In de Notitie Burgerparticipatie, die woensdag 30 november behandeld zal worden in de deelraadvergadering, is te lezen dat het stadsdeel voortaan eerst wil onderzoeken of een project zich wel leent voor burgerparticipatie, waaruit men zou kunnen opmaken dat het stadsdeel de touwtjes strakker in handen wil houden. Bovendien wil het stadsdeel naar nieuwe vormen van burgerparticipatie toe, meer netwerken, meer gebruik maken van internet en de social media, naast de traditionele communicatiemiddelen. Zo hoopt men bestaande bewonersgroepen, nieuw te vormen groepen en individuele bewoners met elkaar te verbinden.

Het stadsdeel is namelijk van mening dat huidige bewonersgroepen vrijwel nooit representatief zijn. Men wil meer bewoners bereiken. Het stadsdeel wil eventueel bewonersgroepen die hen van nut lijken, faciliteren met vergaderruimte in het toekomstige Huis van de Wijk, maar verder wordt er in de notitie niet over een budget gesproken.

Het Wijkcentrum Ceintuur betreurt het dat het stadsdeel gaat bepalen wanneer met gebruik wil maken van burgerparticipatie. Komt het hen uit, dan wel, komt het hen niet uit, dan niet, daar lijkt het op. Geef bewoners de ruimte en beloon goede initiatieven, heb vertrouwen in bewoners en ondernemers, bij wie veel deskundigheid en ervaring aanwezig is.

Het bestuur van Wijkcentrum Ceintuur pleit daarom voor een budget voor burgerparticipatie. Daaruit kunnen groepen actieve burgers gesteund worden en daarmee kunnen de wijkcentra in Zuid hun belangrijke functie voor de wijk blijven vervullen. Zo wordt de inzet van mensen voor hun wijk en hun medebewoners gewaardeerd en gestimuleerd. Kijk voor meer informatie op hakkenindewijk.nl


De nota ‘Burgerparticipatie’ staat op de website van het stadsdeel Zuid. De film, ‘Namens de kinderen van De Pijp’ is te zien op YouTube.