Wereldwinkel Amsterdam weer open!

PERSBERICHT

Na een jaar van Coronastagnatie zijn wij afgelopen maand met volle moed weer aan de slag gegaan. Net als vele andere winkeliers heeft onze Wereldwinkel het zwaar gehad. Alle vaste lasten liepen gewoon door, maar de inkomsten ondanks enige ondersteuning vanuit de overheid voor vaste lasten waren minimaal. Onze reserves zijn daardoor flink gezakt.

Wereldwinkels werken met vrijwilligers, de winst bij de verkoop gaat met name naar de producenten van de artikelen in de zogenoemde derdewereldlanden, zodat zij een schappelijk inkomen hebben en dat ook onder redelijke werkomstandigheden kunnen realiseren.

Vriend
Om weer volop te kunnen draaien kunnen we een steuntje in de rug gebruiken. Wij weten dat veel mensen zich betrokken voelen bij onze winkel en dat zij onze doelstellingen onderschrijven. Veel wereldwinkels in het land hebben de laatste jaren het loodje gelegd en dat mag ons niet gebeuren. Amsterdam is niet voor niets een Fairtrade Gemeente.

Vandaar dat wij de inwoners van Amsterdam de gelegenheid bieden om Vriend van onze wereldwinkel te worden. Dat kan al voor € 25,00 per jaar (meer mag en kan ook). Je ondersteunt dan de Wereldwinkel, ontvangt regelmatig nieuws van en over de winkel en je krijgt regelmatig aanbiedingen, exclusief voor Vrienden.

Wij gaan het (extra) geld gebruiken voor:
- versterking van onze aangetaste reserves
- investeringen in onze winkelinrichting en mooie producten
- investeringen in onze vrijwillige winkelmedewerkers


Zie voor meer informatie en aanmelding: wereldwinkel-amsterdam.nl/vrienden
Wereldwinkel Amsterdam, Ceintuurbaan 266