Toekomst Natuur&Milieuteam aan zijden draadje

Selectie uit de vele activiteiten van Natuur&Milieuteam Zuid

Een bezuiniging van 14 miljoen. Dit is wat de Centrale Stad de stadsdelen in Amsterdam heeft opgelegd. Voor Stadsdeel Zuid betekent dit een bezuiniging van 2,3 miljoen. Minder geld voor onderhoud en handhaving, minder afvalbakken en minder controle op woonfraude en geluidsoverlast. Ook is er minder geld voor zaken als het wegknippen van fietsen, trainingen voor ouderen, cameratoezicht en reintegratietrajecten. Vooral het Natuur&Milieuteam Zuid wordt hard getroffen met een bezuiniging van 250.000 euro. Wat betekent dit voor het NMT en uiteindelijk ook voor werkgever Wijkcentrum De Pijp?

Tjerk Dalhuisen, lid van het dagelijks bestuur van het Wijkcentrum De Pijp: “Het NMT bestaat al twintig jaar en heeft in die tijd talloze projecten zowel in De Pijp als in heel Zuid ondersteund en gerealiseerd. Bijvoorbeeld geveltuinen, de watertuinen in de Boerenwetering naast het Rijksmuseum, de Koeienweide in het Vondelpark, ondersteuning van het GroenGemaal in het Sarphatipark en talloze andere buurtprojecten, zoals de jaarlijkse Natuur- en Milieumarkt in het Sarphatipark.

‘Erg jammer als dit netwerk van kennis en 2500 buurtbewoners verloren zou gaan.‘

Vrijwilligers willen graag de handen uit de mouwen steken, maar hebben geen zin in alle bureaucratische rompslomp. De voorgestelde bezuiniging raakt duizenden bewoners en honderden bewonersinitiatieven.” Om een indruk te krijgen: het NMT ondersteunt jaarlijks 65 bewonersinitiatieven, waarbij zo’n 650 bewoners actief zijn en heeft een netwerk van 215 samenwerkingspartners en organisaties.

Negatieve impact
Anna Galenkamp werkt sinds mei 2015 bij het NMT Zuid: “Het NMT Zuid wordt gevormd door vijf mensen en omvat het hele stadsdeel Zuid. Ik ben adviseur voor De Pijp. Het NMT ondersteunt en faciliteert niet alleen talloze werkgroepen en bewonersinitiatieven, het geeft ook informatie over bijvoorbeeld energiebesparing en zaken als hoe te handelen bij voorgenomen boomkap.

Als NMT zorgen wij er o.a. voor dat mensen kunnen samenwerken, we zorgen voor continuïteit, we werven nieuwe vrijwilligers, et cetera. Het zou erg jammer zijn als dit grote groene netwerk van kennis en ruim 2500 buurtbewoners verloren gaat. Dit zou een heel negatieve impact hebben op het groen en de duurzaamheid in de buurt en de participatie van bewoners. Helemaal omdat het groener maken van de stad een van de ambities is van Amsterdam. Ik hoop dan ook werkelijk dat wij tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad, tevens inspreekavond op 12 oktober de politici hebben kunnen overtuigen van ons bestaansrecht.”

Verstrekkende gevolgen
De voorgestelde bezuiniging van 250.000 euro op het NMT heeft ook verstrekkende gevolgen voor het Wijkcentrum De Pijp. Germaine Princen, Algemeen Coördinator, legt dit uit: “De Gemeente Amsterdam heeft nu besloten dat die 14 miljoen in twee delen wordt gekort: 7 miljoen in 2017 en 7 miljoen in 2018. Dit naar aanleiding van het amok dat is ontstaan in de hele stad. De stadsdelen willen vooral aan de onderkant van de samenleving snijden, daar waar bewoners elkaar ontmoeten en met elkaar de stad beter maken. Maar twee maal 7 miljoen is nog steeds 14 miljoen en het NMT wordt nog steeds even hard getroffen.”

Financiële ramp
Kortom, met de op handen zijnde bezuiniging van 250.000 euro op het NMT wordt het financiële probleem van het Wijkcentrum alleen maar groter. Je kunt stellen dat als die bezuiniging doorgaat, er zeker geen geld meer is om het Wijkcentrum draaiend te houden.”

Alleen nog maar vrijwillgers?
“Van het kleine beetje subsidie dat we dan nog krijgen voor Welzijn kun je misschien een medewerker laten werken in deeltijd, en misschien kun je nog een afgeslankte De Pijp Krant maken. Maar het overkoepelende: de kennis, het netwerk, waarbij we met betaalde krachten werken, houd je niet overeind. Ik denk dat heel veel mensen zich dit niet realiseren, maar het gaat natuurlijk in eerste instantie over het NMT.”

Groen agenda
Inmiddels is er door Stadsdeel Zuid nog eens naar de lijst met alle bezuinigingen gekeken en zijn er wat zaken veranderd, maar het bedrag dat bezuinigd wordt op NMT is hetzelfde gebleven.

Princen: “We hopen dat voor de Gemeente Amsterdam het creëren van een groenere en leefbare stad in samenwerking met bewoners en ondernemers, reden is om niet op het NMT te bezuinigen Immers, als je het NMT opheft, gaat de gemeente Amsterdam precies tegen de eigen doelstellingen van participatie en de Agenda Groen in.”