Stop uitverkoop sociale huurwoningen

De bijeenkomst van ‘Huurders in de Knel‘ (een samenwerkingverband van bewoners/huurders in Zuid) op 15 maart trok een volle zaal. Onder: Egbert de Vries (voorzitter Federatie van Woningbouwcorporaties) spreekt als panellid de zaal toe

In een stampvolle zaal van het Huis van de Wijk in de Rijnstraat werd op 15 maart een bijeenkomst gehouden door 'Huurders in de Knel' een samenwerkingverband van bewoners/huurders in Zuid. Ze maken zich zorgen over het afkalven van de voorraad sociale huurwoningen.

De woningbouwcorporaties verkopen in hoog tempo hun woningbezit. Hoeveel sociale huurwoningen zijn er in Zuid straks nog over?

De gemeente Amsterdam, de woningbouwcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam (overkoepelende organisatie van huurdersverenigingen in de stad) hebben samen afgesproken dat minimaal 35% van de woningen in Amsterdam een sociale huurwoning moet zijn. In het rapport Wonen in Amsterdam (WiA) zijn de cijfers per 1 januari 2015 gepubliceerd. Daarin wordt duidelijk dat het aantal sociale corporatiewoningen in Amsterdam jaarlijks met ongeveer een procentpunt daalt.

Onder de 35%
Tijdens het maken van de afspraken was al duidelijk dat in een aantal buurten van Amsterdam die 35% al lang niet meer wordt gehaald. In Amsterdam Zuid geldt dat voor Buitenveldert, Oud-Zuid en ook De Pijp/Rivierenbuurt. In de statistieken van de gemeente Amsterdam is de situatie in De Pijp/Rivierenbuurt nog niet zo dramatisch omdat woningcorporaties in de Zuid-Pijp nog veel woningbezit hebben. In de andere delen van De Pijp en de Rivierenbuurt wordt die 35% helemaal niet gehaald.

Het was al duidelijk dat in een aantal buurten het percentage van 35% niet meer wordt gehaald.

Waarborgen
In de afspraken staat dat er in die buurten maatregelen moeten worden genomen om te waarborgen dat ze 'gemengd' blijven. En gemengd betekent dat er in de buurt mensen met verschillende inkomens wonen, want bij sociale verhuur gaat het om het inkomen van de huurder. Maar hoe kan dit worden gewaarborgd? Door een stop op de verkoop van sociale huurwoningen? Of om te voorkomen dat steeds meer sociale huurwoningen door de jaarlijkse huurverhoging boven de liberalisatiegrens uitkomen? De liberalisatiegrens blijft gelijk maar de huren stijgen jaarlijks waardoor er steeds meer huurwoningen in de vrije sector vallen.

Verkoop gaat door
Egbert de Vries (voorzitter van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties) liet tijdens de bijeenkomst weten door te gaan met de verkoop en liberalisering van het huidige corporatiebezit. Hij wil het verlies van sociale huurwoningen compenseren met de nieuwbouw van sociale huurwoningen. Maar is daar in Amsterdam Zuid wel ruimte voor? De Vries noemde IJburg, maar daarmee waarborg je niet dat in Amsterdam Zuid de verschillende buurten naar inkomen gemengd blijven.

Stop verkoop
Huurdersbelang Zuid en de Huurdersvereniging De Pijp zijn voor een stop op de verkoop van sociale huurwoningen. Zeker in de gebieden waar het aantal al onder de grens van 35% is gedaald of waar het aantal sociale huurwoningen nooit 35 % is geweest, zoals in de Concertgebouwbuurt. De corporaties moeten de stijging van de huurprijs van hun woningen matigen zodat die niet boven de liberalisatiegrens uitkomen.

Mensen op leeftijd
De verkoop van woningen die nodig is om de regeling 'van hoog naar laag' en van 'groot naar beter' uit te voeren moet zo snel mogelijk stoppen. Mensen op leeftijd moeten naar de begane grond kunnen verhuizen en voor mensen die kleiner willen gaan wonen moet er ook een woning beschikbaar zijn. Die laatste groep laat een ruime woning achter die, net als een woning op de begane grond, snel en voor veel geld kan worden verkocht. Maar als die worden verkocht krijg je niet de gemengde buurt waar de gemeente Amsterdam, corporaties en Huurdersvereniging Amsterdam zeggen garant voor te willen staan.

Ook mensen met een bescheiden inkomen moeten in Zuid kunnen wonen. En dan maakt het niet uit of ze oud zijn, net de kinderen uit huis zijn of er met hun gezin wonen. Dat is tenminste wat de gemeente Amsterdam, de woningcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam zeggen te willen.

Jan Reinders, Voorzitter Huurdersvereniging De Pijp


Wat niet meetelt in de afspraken
In de afspraken tellen woningen van corporaties die voor een hoger bedrag dan de liberalisatiegrens worden verhuurd niet mee. Ook de woningen van particulieren die (nu nog) onder de liberalisatiegrens worden verhuurd blijven buiten de afspraken. In de komende jaren zullen er in Amsterdam in de particuliere sector nauwelijks nog sociale huurwoningen zijn. De WOZ waarde (relatief hoog in Zuid) wordt steeds belangrijker bij het bepalen van de huurprijs. Als iemand een particuliere woning verlaat krijgt de nieuwe huurder met de huidige regels te maken. De woning is te duur geworden voor de sociale sector en de huurprijs wordt dan bepaald door de vrije markt. En die is meestal erg hoog.