Stadsdorp Zuid: Eigen initiatief senioren

In de Apollo- en Prinses Irenebuurt is sinds 2009 Stadsdorp Zuid actief. Een intitiatief van oudere bewoners in de buurt, in de vorm van een coöperatieve vereniging.

Het uitgangspunt is om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Door de krachten te bundelen willen de leden zoveel mogelijk hun zaken zelf regelen en organiseren.

En zo min mogelijk afhankelijk zijn van bureaucratische organisaties. Naarmate meer bewoners lid worden van de coöperatie is er meer mogelijk. Denk daarbij aan vaste contacten met zelfgekozen dienstverleners of klusjesmannen. Of aan een contract met een vast iemand voor thuiszorg, zodat er niet steeds iemand anders over de vloer komt. Er wordt gestreefd naar zo veel mogelijk persoonlijke zorg op maat. Tegen zo laag mogelijke kosten. Ook voor vervoer, hulp bij het boodschappen doen, de hond uitlaten, hulp bij administratie of uitleg van elektronische apparaten kan men aankloppen bij Stadsdorp. En er worden sociale activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld theeen kaartmiddagen. De naam zegt het al: Modern nabuurschap, een bepaalde mate van dorpsleven realiseren, in de grote stad.

Wijkcentrum Ceintuur wil graag peilen of er in De Pijp ook belangstelling is om een dergelijke coöperatie te starten.


Woensdag 21 november is er daarom een informatiebijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is. De oprichters van Stadsdorp Zuid zullen aanwezig zijn en uitleg geven over hun werkwijze. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouwtje van buurtvereniging Henrick de Keijser, Henrick de Keijserplein 45, van 16.00 tot 18.00 uur.
www.stadsdorpzuid.nl