SOCIALE WONINGBOUW IN DE DIAMANTBUURT

Edgar Burleson op zijn favoriete plek in de Saffierstraat.

Afgelopen kwart eeuw is het aantal sociale huurwoningen bijna gehalveerd in de stad. Met iets meer dan 3000 inwoners verdeeld over 1679 woningen huurt in de Diamantbuurt nog steeds 66 % een woning van woningbouwcorporaties Eigen Haard of van Stadgenoot.

Stadgenoot is in 2008 ontstaan uit een fusie tussen de Algemene Woningbouw Vereniging (opgericht in 1910) en Het Oosten (een rooms-katholieke woningbouwvereniging opgericht in 1912). In Nederland ging het in de nieuwe eeuw bij een aantal woningbouwcorporaties goed mis. U weet wel, die Maserati en de S.S. Rotterdam. Er volgde en parlementaire enquête en sinds de nieuwe Woningwet van 2015 moeten de woningcorporaties zich weer strikter richten op het bouwen en beheren van huurwoningen voor mensen met lagere inkomens. Dat is niet altijd gemakkelijk. Sinds 2013 betalen de corporaties ook de verhuurderheffing, gemiddeld € 700,- per woning per jaar.

Samen is het veel leuker
Edgar Burleson is al 26 jaar in dienst van Stadgenoot en werkt nu 10 jaar als wijkbeheerder in de Diamantbuurt. Als Amsterdammer van Surinaamse afkomst weet hij wat het is om gediscrimineerd te worden. Maar het warme sociale nest waar hij opgroeide, gaf hem de juiste houding en kennis om met verschillen om te gaan en nu anderen te helpen. “Ik doe het voor alle bewoners. Ik wil naast ze staan, begeleiden, aanhoren, eventueel een duwtje in de goede richting geven. We moeten onze krachten bundelen, niet alleen de actieve bewoners, maar ook de mensen die tot nu toe aan de kant zijn blijven staan. Samen is het veel leuker.”

Ik sprak ook met Pim de Ruiter, manager marketing & Communicatie bij Stadgenoot. “In het middensegment met huren tussen de 700 en 1200 euro zouden wij graag woningen aanbieden, maar dat mag niet meer. Dat is allemaal naar de vrije sector gegaan, waar commerciële partijen de huren zover mogelijk opdrijven. Hierdoor valt er nu een gat en moet je als je de sociale huurwoningen ontgroeid bent, gelijk veel meer gaan betalen voor een woning in Amsterdam. Daarnaast zien we dat in de betere buurten, waar De Pijp ook toe behoort, bijna alleen nog maar de duurdere sociale huurwoningen worden aangeboden. Hiervoor is een lange wachttijd bij Woningnet vereist, die soms wel tot 18 jaar kan oplopen. Mensen die urgent op zoek zijn naar een huis, of aan de onderkant van de huurprijzen zitten, komen terecht op andere locaties, zoals in Amsterdam Nieuw West.”

Helaas is De Pijp hierdoor niet meer de gemengde wijk zoals we die jarenlang hebben gekend. “In 1996 was nog 80% van het totale woningaanbod in Amsterdam sociale huur. Inmiddels is dit terug gebracht naar 45% van het totaal aantal woningen”, aldus Pim de Ruiter.

Agressie en bedreigingen tegen dienstenverleners
Alsnog houdt Edgar 15 tot 20 welkomstgesprekken per jaar, met nieuwe bewoners van de sociale huurwoningen van Stadgenoot in de Diamantbuurt. De sfeer is stukken beter geworden en wat hem betreft kunnen we dit nieuwe decennium alle negatieve praat rondom de buurt laten voor wat het is. Maar ja, dan komt juist op het moment dat hij mijmert over een buurtfeest dit jaar Martijn binnen. Hij werkt als monteur voor Stadgenoot en is behoorlijk boos. Een bewoonster heeft net van 4 hoog een aansteker naar hem gegooid. Helaas komt het steeds vaker voor dat ook de dienstverleners van de woningbouwverenigingen met agressie en bedreiging te maken krijgen.

Mijn buurt, mijn wereld
“Jammer”, zegt Edgar Burleson. “Mijn buurt, mijn wereld. En die maken we toch echt samen.” Geen dag is hetzelfde voor Edgar, die ook in de Rivierenbuurt en Buitenveldert werkt. Het belangrijkste is dat hij de buurt door en door kent en bij de bewoners thuis komt. In de Diamantbuurt zitten relatief veel ouderen en mensen die extra zorg nodig hebben. De technische vragen over de woningen en de woon- en leefveiligheid, gaan vaak naadloos over in sociale vraagstukken. En soms komt de vraag dan te liggen bij de professionele hulpverlening om sociale overlast tegen te gaan.

“Inmiddels is de verkoop van sociale huurwoningen wat aan banden gelegd”, aldus Pim de Ruiter. Waar dat voor 2016 om 3 à 400 woningen per jaar ging, verkopen we nu maximaal 150 woningen per jaar. En daar bouwen we dan weer 300 nieuwe voor terug, wel vaak op andere locaties.”

Na het jarenlang in de verkoop doen van sociale huurwoningen, komen er de komende 4 jaar 3000 bij in de metropool Amsterdam, waardoor de woningvoorraad van de corporaties weer groeit. Iets wat de afgelopen 25 jaar niet meer is voorgekomen en is vastgelegd in de nieuwe samenwerkingsafspraken die er zijn gemaakt met de gemeente Amsterdam. Helaas brengt dat de sociale huurwoningen in de Pijp niet terug en zullen veel mensen met een krappere beurs alleen buiten het centrum een geschikte woning kunnen vinden.

Toen Burleson 26 jaar geleden begon met zijn werk voor Stadgenoot stond de buurtparticipatie nog in de kinderschoenen. Inmiddels is er goed overleg met bewonersgroepen.


Woont u in de Diamantbuurt en wilt u ook helpen om de buurt nog gezelliger en leefbaarder te maken?
Stuur een mailtje aan Plan C: info@plancdiamantbuurt.nl het creatieve ontmoetingscentrum voor- en door buurtbewoners.

Links:
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/wonen/samenwerkingsafspraken/
De gemeente Amsterdam, de corporaties (verenigd in de AFWC) en de huurderskoepels (verenigd in de FAH) hebben nieuwe samenwerkingsafspraken vastgesteld rondom de volkshuisvesting in de stad Amsterdam

https://maps.amsterdam.nl/afwc_2019/
Woningcorporatie bezit metropool Amsterdam, 2019

https://allecijfers.nl/buurt/diamantbuurt-amsterdam/
Meest geüpdatet gegevens over de Diamantbuurt

https://www.buitenbeter.nl
Meldingen voor een prettiger leefomgeving

http://www.plancdiamantbuurt.nl
Creatieve ontmoetingsplek voor- en door buurtbewoners