Ondernemers en bewoners slaan handen ineen voor een schone Noord-Pijp(2)

Aan het woord: bewoonster Gertrude van der Ven, tevens deelnemer aan het actieplan ‘De Schone Pijp’.

“Ondernemers en bewoners zijn inmiddels twee keer bij elkaar geweest in Wijkcentrum De Pijp waar ook ambtenaren van Stadsdeel Zuid aanwezig waren om over het afvalprobleem in onze wijk te praten. Het is echt uniek dat ondernemers, bewoners, Stadsdeel Zuid en het Wijkcentrum De Pijp als coördinator, op deze manier samenwerken. We moeten met z’n allen aan de slag om een schone Pijp te creëren. De bal ligt niet alleen bij Stadsdeel Zuid om met een budget te komen, wij – als bewoners en ondernemers – moeten ook energie steken in een schonere leef- en woonomgeving.

“Dit heeft geleid tot een actieplan, vol met voorstellen, ideeën over samenwerken en budgetvoorstellen. We willen het actieplan eind augustus indienen bij wethouder Choho en dan zou het per 1 oktober in werking moeten treden. Het plan wordt nu uitgeschreven, dus kan ik nog niet met specifieke voorbeelden komen. Maar we hebben het bijvoorbeeld gehad over het plaatsen van borden waarop duidelijk staat op welke dagen en tijden afval mag worden aangeboden.

 

'We moeten met z’n allen aan de slag om een schone Pijp te creëren'

 

Op die borden zou dan ook de hoogte van een boete kunnen staan. En uiteraard in het Nederlands en Engels, want er wonen hier veel expats en er zijn ook veel Airbnb-gasten. Ook moet er veel beter en strenger gehandhaafd worden. Je zou flex-teams kunnen inzetten die zeven dagen in de week De Pijp schoon gaan houden. We moeten echt toe naar een centrumbeleid wat betreft het ophalen van afval. Door de Rode Loper is De Pijp nu onderdeel geworden van het centrum, maar het afvalbeleid sluit hier niet op aan.”

Daarnaast willen we extra voorlichting geven om een gedragsverandering bij bewoners te bewerkstelligen. Ook zou het fijn zijn als bewoners elkaar aanspreken op hun gedrag. We hebben gemerkt dat veel mensen dit moeilijk vinden, omdat ze meteen een grote bek terug krijgen. Daar willen we verandering in brengen. Als er borden staan met duidelijke regels, is het voor bewoners ook veel makkelijker om andere bewoners aan te spreken als ze hun afval buiten de ophaaltijden aan de straat zetten. De ondernemers rond de Eerste Van der Helststraat hebben een groeps WhatsApp en zij spreken elkaar nu aan als een ondernemer bedrijfsafval verkeerd aanbiedt. Dat geeft echt resultaat want het is er een stuk schoner.”