Ondernemers en bewoners slaan handen ineen voor een schone Noord-Pijp(1)

Aan het woord: ondernemer Bert van de Ende, tevens woordvoerder Ondernemersvereniging Albert Cuyp

Voor de bewoners en ondernemers van de Noord-Pijp (tussen Stadhouderskade en Ceintuurbaan) was er geen sprake van een zomerstop. In hun gezamenlijke strijd tegen het afvalprobleem in de wijk hebben ze de afgelopen weken niet stil gezeten. De brandbrief, afgelopen mei, van de ondernemingsverenigingen aan de ambtenaren van het stadsdeel en de Centrale Stad heeft heel wat losgemaakt. Aanspreekpunt van de ondernemingsverenigingen, Bert van den Ende, heeft daarna van wethouder Choho ‘huiswerk’

‘Al pratende kom je juist tot een briljante oplossing!‘

meegekregen: stel samen met de bewoners, ambtenaren van het stadsdeel en de ondernemers een goed plan op. Zet daarin uiteen wat er precies moet gebeuren, hoe dat aangepakt kan worden én hoeveel geld dat gaat kosten. Meteen daarop heeft het Wijkcentrum De Pijp een gesprek met bewoners en ondernemers georganiseerd, in het bijzijn van gebiedsmanager Amber van Stijn. “En daar zat muziek in”, zegt Van den Ende. We bleken op een lijn te zitten en wilden graag samen optrekken in de strijd tegen het zwerfafval. Van den Ende benadrukt meerdere malen hoe bijzonder het is dat nu alle partijen gezamenlijk met elkaar optrekken: “Het is niet meer alleen aan de politiek.”

In het wijkcentrum waren nog meer betrokken bewoners aanwezig dan anders en was onder andere ook gebiedsmakelaar Arie Roos present. Uit deze bijeenkomst zijn heel veel ideeën, plannen en wensen voortgekomen. Ze zullen allemaal worden verwerkt in een plan van aanpak voor wethouder Choho. De laatste financiële berekeningen worden nu gemaakt, samen met Emiel Booij, procesmanager Schoon bij de gemeente. Wat betreft de kosten denkt Van den Ende dat die wel eens hoger kunnen uitvallen dan de aanvankelijk geraamde € 350.000,-. “Dat bedrag was alleen gebaseerd op de zijstraten van de Albert Cuyp”, licht hij toe. “Nu gaat het over de hele Noord-Pijp.”

Aan welke voorstellen moeten we denken? Van den Ende: “Een van de ideeën is om de schooljeugd bij het afvalprobleem te betrekken. Je moet beginnen bij de jeugd, die heeft toch de toekomst?” Je kunt samen met een bepaalde school afvalopruimacties in de wijk organiseren. Een ander idee: organiseer een jaarlijkse bijeenkomst voor de reinigers. “Die ontvangen vanzelfsprekend hun salaris, maar ze mogen best een beetje meer waardering krijgen. Wat erkenning voor hun werk. Ze doen hun best, maar de capaciteit moet vergroot. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze wel eens gedesillusioneerd raken; als je aan het einde van de straat bent, staat het aan het begin alweer vol met afval.” Een buurtfeest dat de reinigers in het zonnetje zet, lijkt Van den Ende wel wat.

Ondanks al deze gezamenlijke, positieve ontwikkelingen is voor Van den Ende een ding het allerbelangrijkste: “De Centrale Stad moet De Pijp nu eens echt als een centrumgebied gaan bestempelen. Er is in de Noord-Pijp echt wat aan de hand, de boel barst hier uit zijn voegen. Als de Noord/Zuidlijn straks af is, zullen hier steeds meer mensen komen. Dan moet het schoon en bereikbaar zijn. Eerlijk gezegd ben ik verbaasd dat wij als ondernemers en buurtbewoners zo hard aan de bel moeten trekken voor er iets gebeurd. Als ik het bestuur was, had ik me de ogen uit de kop geschaamd. Ik had De Pijp niet zo laten verloederen”, zegt Van den Ende beslist. Hij vindt de houding van het bestuur te afwachtend, terwijl iedereen volgens hem juist aandringt op meer initiatief: “Pak die handschoen nou toch eens op!”

Van den Ende hoopt dan ook dat wethouder Choho eind augustus snel zijn handtekening onder het plan zet en er meteen actie volgt. De ondernemers, bewoners en stadsdeelambtenaren blijven in ieder geval niet stilzitten. Ze hebben besloten voortaan elke twee maanden bijeen te komen. Van den Ende: “We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar we moeten wel over alles goed blijven praten. Al pratende kom je juist tot een briljante oplossing!”