Noodopvang in De Pijp

Joëlle in overleg met cliënt én vrijwilliger John

Amsterdam organiseerde verspreid over de stad noodopvang voor dak- en thuislozen van 6 – 18 november. Hoe ging die hulp in coronafase 2.0 in De Pijp? En hoe komen mensen zonder een vaste eigen plek door de dag en hun problemen?

Momenteel zijn er twee locaties nachtnoodopvang in De Pijp, georganiseerd door Stichting De Regenboog. Er is opvang in Makom, (voornamelijk Nederlandssprekenden), in het parochiehuis van de Oranjekerk in de Van Ostadestraat (zie ook Pijpkrant 28.04.2020) en in AMOC (Stadhouderskade), voor overige EUburgers. Met strikte regels worden er in totaal ’s nachts 26 mensen opgevangen, overdag 60, voor maaltijden, een douche en schone kleding. Met vrijwilligersorganisatie Casa Migrante, in het Afrikahuis, ook in de Van Ostadestraat, wordt samengewerkt als het om Spaanssprekenden gaat. De organisaties bieden ook hulp bij allerlei problemen en bij terugkeer naar het thuisland.

Regels en socializen
Met enige tevredenheid blikt coördinator Kathleen Denkers van Makom terug op corona 1.0. “De gemeente zorgde toen ook elders voor langdurige noodopvang, bijvoorbeeld in sporthallen. Omdat er aan hun eerste levensbehoeften werd voldaan, kwamen mensen vanuit de overlevingsstand en het slapen op straat tot rust op hun plekje. Nadenken over de situatie waarin ze gestrand waren, leidde er soms toe dat ze contact opnamen met familie of vrienden. Er waren er bij die teruggingen naar hun thuisland. Het mooie weer tijdens corona 1.0 activeerde mensen ook. Nu, tijdens 2.0, is het vaak koud, guur, nat en donker. Bij MAKOM geven we ook ’s nachts verantwoordelijkheid aan de cliënten. Ze regelen dan alles zelf. Het wordt goed opgepakt. Helaas liggen de dagbestedingsprojecten nu vooral stil. Nú weten we nog niet of er na 18 november wel verdere winteropvang zal zijn.” Bij AMOC is Joëlle (20) al drie jaar vrijwilligster. Ze zegt dat het nu allemaal veel soepeler en duidelijker verloopt dan tijdens corona 1.0. De cliënten begrijpen de ernst van corona en houden zich prima aan de regels. Ze komen hier graag om zich te verwarmen en om te socializen.

Liefde
Joëlle is vanuit haar stage Sociaal-Maatschappelijke Dienstverlening bij AMOC gebleven. “Toen ik kwam was ik een 17-jarige barbiepop, vol vooroordelen over vieze daklozen. Ik dacht, ohhh waar ben ik in beland bij AMOC. Maar dat beeld klopt helemaal niet. Ik heb zo veel liefde ervaren. De cliënten zijn zo dankbaar dat je luistert, waardoor je een band opbouwt, ze een duwtje in de goede richting kan geven. Ze komen snel naar me toe, we vertrouwen elkaar. Ik heb geleerd mijn grenzen aan te geven; soms voelt het wel zwaar als ik bedenk dat ze geen eigen bed en plek hebben. Maar dat gevoel moet ik uitzetten om te kunnen helpen. En dat is het mooiste, de hulp die ik kan geven. Ik heb ook een cursus opgezet om mensen te helpen bij het zoeken naar werk: een brief schrijven, de weg naar een uitzendbureau vinden.”

Verschil mannen en vrouwen
Bij alle opvang gaat het in De Pijp voornamelijk om mannen. Vrouwen zijn vaak zelfredzamer, en vinden ook gemakkelijker (vaak bij mannen) onderdak. Veel vrouwen die hun werk zijn kwijtgeraakt door corona zijn weer teruggekeerd naar hun thuisland. Bij de Spaanssprekenden die naar Casa Migrante komen, gaat het vooral om medische, administratieve of juridische hulp; het aanvragen van een werk- of verblijfsvergunning, het invullen van belastingformulieren, lastige zaken in het Nederlands! Taalcursussen en projecten om vooral vrouwen weerbaarder te maken worden aardig bezocht, zij het nú online. Casa Migrante blijft in corona 2.0 wel voor minder mensen open, om een kaartje te leggen of krantje te lezen. Maaltijden die aan de overkant in de keuken van Makom door vrijwilligers worden bereid, vinden ook gretig aftrek bij de cliënten van Casa Migrante die daar niet altijd eigen middelen voor hebben.

Hoe verder in de winter op weg naar 2021?
Structurele winteropvang voor daklozen en andere vormen van hulp aan mensen die gestrand zijn en in nood verkeren zijn door het verloop van de coronacrisis en de bezuinigingen bij de gemeente nu nog onzeker. Hulp van particulieren of ondernemers in de vorm van financiën of goederen, (voedsel, kleding, e.d.) zijn altijd zeer welkom. Ook kan de Regenboog altijd wel vrijwilligers gebruiken.