Nieuws van stichting !WOON

Eindafrekening servicekosten
Afgelopen 1 juli is de termijn verstreken waarop verhuurders een eindafrekening moeten opstellen van de servicekosten van het afgelopen kalenderjaar (2021).

Elke verhuurder is wettelijk verplicht om jaarlijks een eindafrekening van de servicekosten te verstrekken. Het bedrag dat huurders maandelijks betalen, is namelijk een voorschotbedrag. Aan de hand van facturen moet worden aangetoond wat de werkelijke kosten zijn. Daarvoor heeft de verhuurder 6 maanden na afloop van het kalenderjaar de tijd. Verstrekt de verhuurder geen eindafrekening, of is de huurder het er niet mee eens, dan kan een procedure bij de Huurcommissie overwogen worden.
Dat kan tot 30 maanden na afloop van het kalenderjaar. Bij geliberaliseerde huurovereenkomsten is de huurcommissie niet bevoegd. In dat geval kan men zich tot de kantonrechter wenden.

Aanpak achterstallig onderhoud
Verhuurders hebben een onderhoudsverplichting. Als er ernstige gebreken in de woning zijn, dan kunt u als huurder actie ondernemen. Dat begint natuurlijk met het melden van de klachten bij de verhuurder. Doe dat bij voorkeur schriftelijk en per e-mail. Als de verhuurder geen actie onderneemt, dan biedt de wet een aantal mogelijkheden. Huurders van sociale huurwoningen kunnen een procedure bij de Huurcommissie starten. De Huurcommissie kan de huur tijdelijk verlagen zolang de klachten aanwezig zijn. Bij zeer ernstige klachten kan er ook een procedure bij de kantonrechter gestart worden, waarbij gevorderd wordt dat de klachten op korte termijn verholpen worden, op straffe van een dwangsom. Huurders van vrije sectorwoningen kunnen niet naar de huurcommissie. Voor hen staat alleen de gang naar de kantonrechter open.

Contact met !WOON
Voor alle vragen over huren en wonen kunt u elke dinsdagochtend van 9.30-11.00 uur en donderdagavond van 19.30-21.00 uur terecht op ons inloopspreekuur in het Huis van de Wijk De Pijp, 2e vd Helststraat 66.
U kunt ons ook bellen of mailen op
(020) 5230 160
zuid@wooninfo.nl | www.wooninfo.nl


Gratis webinars voor bewoners.
Stichting !WOON geeft gratis cursussen en webinars voor VvE’s, bewoners en bewonersgroepen.
U kunt ons aanbod bekijken op www.wooninfo.nl/agenda.