Nieuw horecabeleid Amsterdam: meer terrassen, kroegen langer open

Terrassen Quellijnstraat

Na twee barre jaren gaat de horeca in De Pijp weer als een speer, zolang personeelstekort of ziekteverzuim geen roet in het eten gooien. Vooral terrassen zitten tot ’s avonds laat stampvol, met ouderwetse overlast tot gevolg. Burgemeester Halsema stak onlangs een stokje voor het plan van de nieuwe coalitie om tijdelijke coronaterrassen met één pennenstreek permanent te maken. Of stadsdeel Zuid ondernemers alsnog de ruimte geeft om de 'geleende’ stoepen en parkeerplaatsen permanent te claimen, is afwachten. Het blijft oppassen voor buurtbewoners die ernaar snakken dat de rust voor de deur terugkeert.

Nachtrust
Oppassen is zeker ook het devies voor wat betreft het voorgestelde nieuwe horecabeleid. Want daarin staan maatregelen die – zeker in De Pijp – de druk op het woon- en leefklimaat flink kunnen vergroten. Een voorbeeld: volgens het nieuwe beleid mogen in de hele stad horecazaken de tafels en stoelen buiten zetten als het overdag warmer is dan 28 graden.
Dit zogenoemde ‘tropisch-weerscenario’ geldt momenteel alleen voor de binnenstad. Het lijkt niet bevorderlijk voor de nachtrust van omwonenden die met het raam open willen slapen. Ingrijpend is ook het voorstel dat de winterterrastijden worden verlengd van 20.00 uur tot 22.00 uur. Hiermee lijkt er in de praktijk sprake van een doorlopend terrasseizoen.

Lichtpuntjes
Zijn er voor bewoners ook positieve zaken te melden? Jawel, zo wil de gemeente in de toekomst vooraf bepalen wat voor impact een horecazaak mag hebben op de buurt. Of omwonenden daar een stem in hebben regelt het beleid vooralsnog echter niet. Verhelderend is het beleid op het punt van horeca in winkels. De gemeente neemt afscheid van de term ‘mengformule’ en noemt het beestje bij de naam: ‘additionele horeca’. Het Dagelijks Bestuur van Zuid pleit voor een verbod op additionele horeca in zaken die vooral op eten zijn gericht. Een traiteur of bakker mag dan geen hoek inrichten waar klanten worden bediend. Ook gevelbanken en alcohol schenken blijven taboe. Een puntje waarmee GroenLinks kan scoren is dat terrasverwarming onder parasols wordt verboden.

Slinger
Opvallend is dat het beleidskader De Pijp noemt als voorbeeld van een ‘gebied met een hoge functiediversiteit’. Daarmee vindt de gemeente kennelijk dat elke straat in De Pijp geschikt is voor kroegen en cafés die de hele week door tot 03.00 uur open mogen blijven, want dat zijn de nieuwe openingstijden. Al met al lijkt het erop dat na een periode waarin het bestuur echt iets aan de drukte wilde doen, de slinger nu weer de andere kant op gaat: ruim baan voor horeca, minder openbare ruimte, vaker risico op overlast.

De horecaondernemer die de pandemie heeft overleefd zijn gouden tijden gegund, zolang bewoners niet met flinke overlast hoeven te betalen.