Minstens 8000 extra fietsparkeerplekken nodig in De Pijp

Fietsenchaos in de Eerste Van der Helststraat

Wat bewoners en bezoekers van De Pijp al jaren met lede ogen aanschouwen, staat nu eindelijk op papier. Volgens een in september vorig jaar uitgevoerde fietsentelling, door Goudappel Coffeng, een bedrijf dat zich bezighoudt met onderzoek naar bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en economische vitaliteit, zijn er in De Pijp 16.000 parkeerplekken voor fietsen nodig. Er is op dit moment slechts plek voor 8000 fietsen. Het aantal fietsparkeerplekken zou dus verdubbeld moeten worden. Meer dan verdubbeld eigenlijk, want hierbij zijn niet de geschatte 1400 extra plekken geteld die hard nodig zijn zodra de metrostations opengaan. Simon Verhallen van Platform Bewoners van De Pijp reageert op de uitkomst.

“We zijn blij met de uitkomsten van dit onderzoek”, zegt hij. “Het bevestigt met cijfers wat iedereen natuurlijk al lang met eigen ogen kon zien. Nu kunnen we bestuurders verwijzen naar dit onderzoek zonder dat ze langs hoeven komen”.

De telling van fietsen heeft op zes verschillende tijdstippen plaatsgevonden, zowel op doordeweekse dagen (overdag, ’s avonds. ’s nachts) als op zaterdagavond.

Het gebied waarin geteld is bestaat uit de Noord-Pijp en een gedeelte van de Zuid- Pijp en behelst het gebied tussen Stadhouderskade, Amstel, Hobbemakade, Sarphatipark en Cornelis Troostplein.

Voetgangers in de knel
Simon Verhallen: “Volgens het onderzoek zou het aantal fietsparkeerplekken op straat verdubbeld moeten worden om in de behoefte te voorzien. Stel je eens voor dat er werkelijk zoveel fietsparkeervoorzieningen op het maaiveld moeten bijkomen. Dat kan natuurlijk nooit, dan staan bijna alle stoepen in De Pijp vol.

Voor wie zich een beeld wil vormen: ga eens naar het Marie Heinekenplein. Daar staan nu rekken voor ruim 100 fietsen en brommers. Daar moeten volgens de plannen van de Rode Loper 450 fietsparkeerplekken komen. Dat betekent 3.5 keer meer fietsrekken erbij. Bewoners zijn nu in overleg met de gemeente over de kleur van de tegels maar dat is zinloos, straks kun je geen tegel meer zien. Bovendien worden voetgangers in winkelgebieden en op drukke uren gedwongen over straat te lopen omdat geparkeerde fietsen de stoep blokkeren. Daar wordt nooit over gerapporteerd. Pleinen als het Gerard Douplein, het ‘Picoplein’ en de kop van de Sweelinckstraat staan zo vol met fietsen, dat je ze geen pleintjes meer kan noemen”.

Horeca en fietsenoverlast
Volgens het Platform Bewoners van de Pijp zou er ook apart beleid moeten komen voor het grote aantal fietsen dat bezoekers van winkels en horecagelegenheden moeten stallen. Simon Verhallen: “We zien dat er steeds meer horecagelegenheden geopend worden. Er wordt wel bijna wekelijks een vergunning verleend. Niemand die nadenkt over het feit dat er dan elke dag tientallen bezoekers van buiten de wijk komen die daar voor de deur hun fiets willen neerzetten. Het stadsdeel zal met de ondernemers moeten gaan praten om samen een oplossing te bedenken. Het kan toch niet zo zijn dat de bewoners als enigen de lasten moeten dragen van deze buurtgastvrijheid, die uitsluitend de ondernemers financieel voordeel oplevert”.

Fietsenrekken op parkeerplaatsen
Het Platform denkt ook aan andere maatregelen. Bijvoorbeeld autoparkeerplekken inrichten als fietsparkeerplek. Dit is al eerder gedaan, tegenover MacDonald’s en Halfords in de Albert Cuypstraat. Ook denkt het Platform dat er nog veel te winnen is als er andere soorten fietsenrekken komen. “Fietsenrekken zijn niet berekend op kratfietsen en fietsen met breed stuur. In een buurt waar heel veel kratfietsen en bakfietsen gebruikt worden, moeten die altijd buiten de rekken geplaatst worden. Fietsenrekken zouden moeten worden aangepast aan de nieuwe fietssoorten”, aldus Simon Verhallen.

Inpandige stallingen
Dan is er nog de kwestie van inpandige buurtstallingen die nodig zijn bij de metro- ingangen van de N-Z lijn. Simon Verhallen: “Het stadsdeel zoekt al jaren naar inpandige voorzieningen in de buurt van de beide metrostations Ferdinand Bolstraat in het kader van de voorbereiding op de Rode Loper. Die vinden ze nog steeds niet. Het gaat om 1400 plaatsen die nodig zijn als de metrostations open gaan.”

Een klein lichtpuntje is dat in vergelijking met zeven jaar geleden het aandeel wrakken en onbruikbare fietsen sterk is gedaald. Simon Verhallen: “Niettemin staant er volgens de telling toch nog bijna 10% wrakken en onbruikbare fietsen op straat en in rekken. Het stickeren en handhaven moet dus echt geïntensiveerd worden”.

Beter en geregeld overleg nodig
Hoe nu verder? Het Platform vindt dat er beter en regelmatig overleg met buurtbewoners over dit onderwerp moet komen. Ambtenaren van verschillende afdelingen, zoals handhaving en vergunningen, moeten samen het beleid afstemmen. Simon Verhallen: “Het Platform Bewoners van de Pijp wil met de gemeente praten over betere handhaving en stickeren, meer fietsparkeervoorzieningen, subsidie voor bestaande inpandige stallingen en de bouw van fietsparkeerkelders”.