Laatste ‘G250Werkt!’ levert mooie ideeën

Wat opvalt bij de G250Werkt!-bijeenkomst van 15 oktober is het reflecterende geel van de uniformen van twee wijkagenten. Ze zijn er niet vanwege dreigend geweld, maar omdat ze, nieuw in de wijk, graag zelf aanwezig willen zijn. Het publiek waardeert dat zeer.

De bijeenkomst begint met een introductie door het stadsdeel van de nieuwe Gebiedsagenda in wording, die voor het gebied De Pijp/Rivierenbuurt de prioriteiten voor de komende vier jaar aangeeft. De zaal wordt uitgenodigd om een reactie te geven op de twee prioriteiten: ‘Verblijfskwaliteit van de openbare ruimte versterken’ en ‘Zorgen voor diversiteit van woningaanbod, winkels en bedrijvigheid’. Opmerkelijk is de roep van het publiek om de terugkeer van de buurtschouw. Het kreeg applaus. Ook zijn er de nodige reacties over parkeren en autobezit en het valt op dat veel mensen zich zorgen maken over toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking. Fietsen die het trottoir blokkeren, toegang van winkels en horeca, de vraag om stoepopritten en het dringende verzoek om terugkeer van de tramhalte van lijn 3 bij de Amstel horen hier allemaal bij.

‘Vuil verbindt’
Na de pauze gaan de deelnemers uiteen in buurttafels om allerlei sociale aspecten in hun straten te bespreken. Ter afsluiting deelt elke groep de opvallendste ideeën. Een mooie is ‘Vuil Verbindt’, waaruit maar weer blijkt dat niet alles in hokjes valt in te delen. De Schone Pijp is een voorbeeld van bewoners, die in samenwerking met de gemeente hun eigen Noord-Pijp al een stuk schoner hebben gekregen.
De Schone Pijp, een initiatief dat is voortgekomen uit de G250, gaat uitbreiden naar de Zuid-Pijp. Iedereen is uitgenodigd om zich daarbij aan te sluiten. Dat geldt ook voor de werkgroepen ‘Fietsparkeren’ en ‘Autoluw’, die naast de grote G250-bijeenkomsten worden opgezet.

Rond een van de buurttafels zijn vooral ideeën ontwikkeld om mensen met elkaar te laten kennismaken en zo verbinding en verband in een buurt(je) te stimuleren. Niet in de laatste plaats om kwetsbare mensen goed op te nemen en waar nodig professionele hulp in te schakelen.

De G250 begon om zes uur met een hapje eten. Om kwart voor elf verlaten de laatste mensen het Huis van de Wijk. Er was veel te bespreken en er zijn veel contacten gelegd.


Wilt u zich opgeven voor een van de werkgroepen, ‘Schone Pijp’, ‘Autoluw’ of ‘Fietsparkeren’ of wilt u worden opgenomen in de adreslijst van de ‘G250Werkt!’? Stuur een mail naar j.overweel@wijkcentrumdepijp.nl

Stadsdeel (contact)informatie over De Pijp: www.amsterdam.nl/Pijp
Wijkagenten van De Pijp: www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten