Kinderrechten in De Pijp

Op 20 november is het de dag voor de Kinderrechten. Deze staan in het Kinderrechtenverdrag, dat op 20 november 1989 door de Verenigde Naties in New York werd aangenomen. Het 4e kinderrechtenfestival zal dit jaar in De Pijp plaatsvinden.

Ik praat met Rob Marijnissen en Abdou Menebhi, beiden woonachtig in De Pijp en activisten van het eerste uur. Elders in de krant staat een Pijpelijntje met Abdou.

Abdou: “Ook in Nederland zijn kinderrechten niet altijd gewaarborgd. We willen mensen uit de buurt bereiken en het festival samen met scholen en instellingen uit de buurt organiseren. Hierdoor kunnen we elkaar beter leren kennen, kan er solidariteit ontstaan en kunnen we kinderen die in het nauw zitten ondersteunen.

Het gaat over vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Het gaat ook over het recht op onderwijs en gelijke kansen. Over een dak boven je hoofd en spelen. Over bescherming tegen mishandeling, misbruik en uitbuiting. En over bescherming tegen geweld en de specifieke bescherming van bijvoorbeeld kinderen met een handicap en vluchtelingenkinderen. Kinderrechten zijn er voor alle kinderen. Want tussen kinderen mag niet gediscrimineerd worden.”

Rob Marijnissen is actief lid geweest van het FNV en komt samen met Abdou net uit een online vergadering tegen islamofobie. “Allemaal online, dat is lastig. Door corona is alles nog onzeker. En dat is ook de reden dat we nog niet goed weten of het kinderrechtenfestival weer rond 20 november plaats kan vinden. Maar we gaan er graag over in gesprek met mensen uit de buurt.”

Festival
Abdou: ”Vorig jaar was het festival in Amsterdam Zuid Oost, maar dit jaar wilden we het graag in De Pijp organiseren. De kracht van het festival is dat de kinderen en jongeren het woord voeren en dat zo veel mogelijk buurtorganisaties en scholen meedoen om vraagstukken zoals armoede, uitsluiting en geweld bespreekbaar te maken. Zij laten zo de veerkracht van de buurt zien.”

Wat we geleerd hebben van de voorgaande keren is dat we een betere voorbereiding willen met de kinderen en jongeren zelf. Ook hebben we gezien hoe waardevol het is als de visie van de kinderen ook bij de stadsbestuurders bekend wordt. Het debat vorig jaar met de gemeenteraadsleden was een groot succes.

Rob: “Hakim Traïdia doet ook altijd mee. Het is fantastisch hoe hij alles aan elkaar praat en juist de kinderen aan het woord laat. We werken samen met organisaties als Unicef, Combiwel en de scholen uit de buurt. Er komt een sportactiviteit, cabaret, muziek en toneel.”


Wil je meedoen aan dit festival, heb je een leuk idee voor een bijdrage? Kom dan naar de bijeenkomst in Plan C op dinsdag 13 oktober tussen 16 en 18 uur. Adres: Smaragdplein 24.

Bereikt deze krant je nadien? Mail naar comite21maart@gmail.com


Gratis werkboekje en/of poster bestellen kun je hier.
Of doe de quiz.
Voor meer informatie over het festival hou deze website in de gaten:
https://21maartcomite.nl/